NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Doelstelling Europese brandstofrichtlijn haalbaar zonder biobrandstoffen

29 april 2008

Oliebedrijven kunnen de uitstoot van broeikasgas in de vervoersketen vanaf de bron tot aan de brandstof voor de auto (well to wheel) met tenminste 10 procent terugbrengen zonder de inzet van biobrandstoffen. Nieuw onderzoek van Milieudefensie en haar Europese koepelorganisatie Friends of the Earth Europe heeft dat aangetoond. Op Europees niveau is er de Brandstoffenkwaliteitsrichtlijn, de Fuel Quality Directive. Deze stelt als doel dat de keten van brandstofwinning tot transport in 2020 10 procent minder CO‚ uitstoot dan in 2010. De oliebedrijven verzetten zich tegen deze Brandstoffenkwaliteitsrichtlijn.

Volgens de oliebedrijven kunnen zij niet of nauwelijks efficiënter produceren, en moet het leeuwendeel van de CO2-besparing komen uit het gebruik van biobrandstoffen. Het rapport 'Extracting the truth: Oil industry efforts to undermine the Fuel Quality Directive' laat zien dat oliebedrijven tenminste 10 procent broeikasgas kunnen besparen door te stoppen met het affakkelen van gas, verhoogde energie-efficiëntie en het gebruik van brandstoffen als gas in raffinaderijen. De onderzoeksgegevens zijn gebaseerd op de eigen gegevens van de olie-industrie. De beoogde reducties kunnen dus gehaald worden zonder de inzet van biobrandstoffen, die met veel risico's gepaard gaan voor voedselvoorziening, milieu en mensenrechten. Oliebedrijven komen met winstcijfers naar buiten die ongekend hoog zijn. In 2007 hebben ExxonMobile, Royal Dutch Shell, Chevron, TOTAL, BP en ENI samen meer dan 125 miljard dollar verdiend.

Darek Urbanek, onderzoeker bij Friends of the Earth Europe: 'Ondanks hun torenhoge inkomsten zijn oliebedrijven nog steeds niet bereid om de kosten van emissiereductie te betalen. Het lijkt erop dat bedrijven deze investeringen, die niet winstgevend zijn, alleen willen doen als ze ertoe gedwongen worden door middel van regelgeving. De Europese Unie moet bedrijven dus dwingen om de noodzakelijke stappen te zetten. Het rapport toont aan dat ze het kunnen en er meer dan genoeg geld voor hebben.'

Diverse onderzoeken hebben inmiddels aangetoond dat grootschalige inzet van de huidige biobrandstoffen uit ontwikkelingslanden zelden CO‚-winst oplevert, maar wel met grote risico's omgeven is. In plaats van in te zetten op een bijmengverplichting voor biobrandstoffen van 10 procent zoals de EU nu doet, kan de EU beter inzetten op de Brandstoffenkwaliteitsrichtlijn.

Anne van Schaik, campagneleider Globalisering en Milieu bij Milieudefensie: 'Nieuwe bedreigingen voor het klimaat zijn nu volop in ontwikkeling: oliemaatschappijen zijn zich nu aan het richten op de exploitatie van olie uit teerzanden, bijvoorbeeld in Canada. Dit is een buitengewoon vervuilende wijze van oliewinning, waarbij relatief veel CO‚ vrijkomt. Om huidige en toekomstige onnodige uitstoot van CO‚ te voorkomen, is de Brandstoffenkwaliteitsrichtlijn een onmisbaar instrument.'


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet