NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Cruciale grondaankoop Peelvenen

29 april 2008

Vandaag vindt de aktepassering plaats van een cruciale aankoop van circa 80 hectare landbouwgrond in het middengebied van de Peelvenen. Daarmee kan de landinrichtingscommissie een forse slag maken met de natuurontwikkeling in dit gebied. De realisatie van Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in de Peelvenen komt nu een grote stap dichterbij.

Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft de aankoop verzorgd in opdracht van de provincie. Tien jaar geleden hebben de voormalige staatssecretaris van Landbouw, Natuur en Visserij mevrouw G. Faber, GS van de provincie Noord-Brabant, Landinrichtingscommissie de Peelvenen en betrokken bewoners in het middengebied van de Peel afspraken gemaakt dat op minnelijke basis tegen onteigeningswaarde kon worden gekocht. De aankoop draagt ertoe bij dat het cultuurhistorisch karakter van het middengebied wordt behouden, omdat de hoeves met hun karakteristieke uitstraling in stand worden gehouden.

Deze aankoop draagt fors bij aan de ‘opknapbeurt van het platteland’, zoals de Reconstructie ook wel wordt genoemd. De Reconstructie is tien jaar geleden in gang gezet. In het kader van de Reconstructie worden tal van initiatieven ontwikkeld die tot doel hebben het platteland economisch vitaal, groen en leefbaar te houden.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet