NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Slag geleverd bij aanpak roofvogelvervolging

28 april 2008

In 2007 heeft de Groene Brigade een belangrijke bijdrage geleverd aan het door justitie geprioriteerde thema van de roofvogelvervolging. Niet alleen vond zij talloze lijmstokjes, netten en andere middelen die door vogelstropers worden gebruikt, ook betrapte de Groene Brigade twee maal overtreders op heterdaad bij het vangen van havikken.

Een van de verdachten is inmiddels veroordeeld. Uiteindelijk vonnis: 400,- euro geldboete of 8 dagen gevangenisstraf, met een proeftijd van 2 jaar en 400,- euro voorwaardelijk. Alle in beslaggenomen goederen zijn verbeurd verklaard.

Het aanpakken van de roofvogelvervolging is slechts één van de vele taken van de Groene Brigade, die bestaat uit zes buitengewone opsporingsambtenaren voor het buitengebied. De meest in het oogspringende onderwerpen in hun takenpakket zijn:
- Afvalstortingen buitengebied
- Crossen in natuurgebieden
- Loslopen van honden
- Vangen van beschermde vogels
- Veiligheid leefbaarheid op recreatieplassen
- Visserijtoezicht
- Toezicht en beheer grotten

De Groene Brigade heeft in 2007 in totaal 1792 interventies verricht. Bijna 40 % betrof het handhaven van de Flora-, Fauna-, Visserij- en Boswet. Dit is te verklaren uit het feit dat de veld- en milieupolitie in 1993 is opgeheven en er zo een leemte is ontstaan in het toezicht op de groene wetten. De politieregio’s in Limburg kunnen deze niet opvullen. Het overgrote deel van de interventies heeft overigens betrekking op controles van de visserijwetgeving in relatie tot de leefbaarheid aan het water.

Ook treedt de brigade veelvuldig op tegen afvalstortingen. Daar is zij in het afgelopen jaar 659 keer (37%) mee geconfronteerd. Hierdoor heeft zij redelijk goed inzicht gekregen in de locaties waar met regelmaat huisvuilzakken worden gedumpt. In 2008 wil de Groene Brigade zich concentreren op deze plekken om door het op heterdaad betrappen van overtreders, een daad te stellen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet