NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Staatsbosbeheer houdt landelijke selectiedag voor nieuwe leerlingen

23 april 2008

Op woensdag 23 april 2008 is er een landelijke selectiedag voor nieuwe leerlingen die bij Staatsbosbeheer aan de slag willen. Werken aan een groen Nederland spreekt veel mensen aan. Staatsbosbeheer kan altijd rekenen op grote belangstelling van sollicitanten voor een vaste baan of voor een leertraject. Elk jaar selecteren we 10 leerlingen die in staat worden gesteld om een zogenaamde beroeps begeleidende leergang (BBL) te volgen binnen onze organisatie.Staatsbosbeheer houdt woensdag 23 april 2008 samen met Helicon opleidingen een selectiedag waarvoor ongeveer 20 kandidaten worden uitgenodigd. Tijdens deze dag worden circa 10 nieuwe leerlingen geworven. De geselecteerden volgen de BBL opleiding bos- en natuurbeheer bij Helicon opleidingen MBCS Apeldoorn-Velp. Staatsbosbeheer biedt gevarieerde opleidingsplaatsen door het hele land. Dit betekent dat de leerlingen twee jaar werken in de Nederlandse natuur. Ze kunnen van Vlieland tot Maastricht ingezet worden om een zo groot mogelijke diversiteit aan natuurgebieden te leren kennen.

Staatsbosbeheer draagt zorg voor het nationale groene erfgoed. Met ruim 240.000 hectare onder onze hoede zijn we de grootste natuurbeheerder van Nederland. Naast het in stand houden, herstellen en ontwikkelen van bos, natuur, landschap en cultuurhistorie, hebben we ook de taak om de recreatie in onze gebieden zoveel mogelijk te bevorderen. Onze gebieden zijn voor 92% open gesteld voor het publiek.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet