NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vogels kijken langs de kust met gratis kustvogelkaart

21 april 2008.

Vogelbescherming Nederland laat u dit voorjaar genieten van de vele verschillende vogels langs onze kust. De Waddenzee, Hollandse duinen, stranden en de Zeeuwse delta: onze kust kent vele gezichten. Miljoenen vogels komen er heen om te broeden, eten te zoeken en om op rust te komen. Lente en zomer zijn bij uitstek geschikt om een dagje vogels te kijken aan de kust. Op een kleurrijke opvouwbare (land)kaart brengt Vogelbescherming de vijftien mooiste vogelkijkgebieden in beeld, met detailkaartjes, informatie en kijktips.

Nederland zonder kust is ondenkbaar, net zo goed als een kust zonder vogels. Ieder voorjaar keren vele soorten en aantallen vogels terug om er te broeden. Soms vliegen ze daarvoor duizenden kilometers vanuit hun overwinteringsgebieden in tropisch Afrika. Afgelopen week arriveerden grote groepen sterns op de Waddeneilanden en in de Zeeuwse delta. Vele brachten de winter door langs de West-Afrikaanse kust. Lepelaars die overwinterden in Mauritanië zijn momenteel druk bezig met het bouwen van hun nesten in de Lage Landen. Sierlijke kluten met hun grappige omhoog gebogen snavel, stappen sinds kort weer parmantig rond over Nederlandse slikken en kwelders.

Op veel plaatsen langs onze kust kan men de komende maanden volop genieten van heel veel unieke vogels. Vogelbescherming voert campagne voor een kust waar ruimte is voor vogels en mensen. Waar mensen kunnen blijven recreëren, maar waar ook vogels welkom zijn.


De kustvogelkaart is voor iedereen gratis verkrijgbaar via www.vogelbescherming.nl.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet