NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meer dan de helft kastanjes ziek

21 april 2008

De provincie Noord-Holland heeft een inventarisatie gemaakt van de aantasting van de paardenkastanjes. Het aantastingspercentage bedraagt in 2007 52% Dit is een toename van de (landelijke) percentages in 2005 (32%) en 2006 (48%). Een bacterie is de veroorzaker van de kastanjeziekte.

Op verzoek van de Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten (VNHG) heeft de provincie een inventarisatie gedaan van de kastanjeziekte. Deze geeft inzicht in de ernst en de omvang van de ziekte in Noord-Holland. Gebleken is dat 52 % van de kastanjes is aangetast. In 2007 was van de zieke bomen 40% licht aangetast, 40% matig aangetast en 20% ernstig. Er is een stijgende lijn in de mate van aantasting: in 2005 was 14% van de zieke bomen ernstig aangetast en in 2006 19%. Deze percentages komen uit de landelijke inventarisatie van de werkgroep Aesculaap.

De bacterie zorgt ervoor dat de bomen bruine vlekken krijgen op de stam en donker vocht ‘bloeden’. De aantasting lijdt tot baststerfte en uiteindelijk tot sterfte van de boom. Een eenduidige manier om de ziekte te bestrijden is er nog niet. Landelijk wordt verder onderzocht hoe de bacterie de boom binnendringt en hoe de bacterie zich daar verspreidt. Ook wordt er gekeken naar omgevingsfactoren, zoals wateroverlast, grondsoort en de conditie van de boom.

In Noord-Holland lijken de onderzochte omgevingsfactoren geen invloed te hebben op het ontstaan en de ontwikkeling van de kastanjeziekte. Alleen de bereikbaarheid van het grondwater lijkt de aantasting te beïnvloeden. Als de boomwortels niet tot het grondwater reiken is het aantastingspercentage hoger.

Na overleg tussen de provincie en de VNHG is geconcludeerd dat een gezamenlijke aanpak zoals bij de iepenziekte, op dit moment geen zin heeft bij de kastanjeziekte. Wel is het goed inzicht te hebben in de ernst en omvang van de kastanjeziekte.

Iepenbeheerorganisatie
De Provincie Noord-Holland heeft zich ingespannen om de iepziekte te bestrijden. Nu die onder controle is, wil de provincie een beheerorganisatie om te voorkomen dat de ziekte opnieuw schade aanricht. Een iepenbeheerorganisatie werkt alleen wanneer alle gemeenten meewerken. Ten eerste omdat de iepziekte zeer besmettelijk is en de iepenspintkever zich niet aan gemeentegrenzen houdt. De provincie voert gesprekken met gemeenten en terreinbeherende instanties over de toekomst van de iepziektebestrijding. Nog dit jaar hoopt men tot overeenstemming te komen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet