NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Twee jonge zeearenden in de Oostvaardersplassen uit een ei gekropen

17 april 2008

Het zeearendpaar in de Oostvaardersplassen, natuurgebied van Staatsbosbeheer tussen Lelystad en Almere, heeft dit jaar twee jongen in het nest. Na een vogeltelling, die vanuit de lucht werd uitgevoerd door Rijkswaterstaat Waterdienst, werd bij inspectie van de luchtfoto's geconstateerd dat er twee jongen op het nest zitten. Het is het derde opeenvolgende jaar dat er een zeearendpaar in de Oostvaardersplassen broedt, maar voor het eerst zijn er twee jongen uit een ei gekropen. Boswachter Hans Breeveld van Staatsbosbeheer is enthousiast: "Het is natuurlijk prachtig dat de zeearenden voor de derde keer in het natuurgebied broeden, en het is fantastisch dat alles er op lijkt dat er nu twee jonge zeearenden op het nest zijn. Zo groeit de populatie zeearenden in Nederland heel snel".

Nieuw nest
Dit jaar broeden de zeearenden niet op het nest dat ze de afgelopen twee jaar hebben gebruikt, maar ze hebben in het natuurgebied een nieuw nest gebouwd en in gebruik genomen. Vorig jaar werd een webcam bij het nest geplaatst, maar via de webcam is dit jaar dus geen broedende zeearend te zien. De boswachters van Staatsbosbeheer komen niet in de buurt van het nest, maar zagen de afgelopen dagen de zeearenden met prooien vliegen, een teken dat er jongen zijn. Dat lijkt nu uit een luchtfoto, die van grote hoogte genomen is. Het maken van luchtfoto's maakt deel uit van het reguliere monitoringsprogramma van Staatsbosbeheer.

Oostvaardersplassen
De Oostvaardersplassen vormt nationaal en internationaal een boegbeeld voor natuurontwikkeling. Het is een groot natuurgebied met een rijke flora en fauna. Uniek in de Oostvaardersplassen is dat er vrijwel niet door de mens hoeft worden ingegrepen om de rijkdom aan natuur te behouden. Dat komt doordat er zich een ecologisch systeem heeft ontwikkeld, waarin natuurlijke processen ervoor zorgen dat bedreigde en zeldzame vogelsoorten een plek hebben gevonden en kunnen voortbestaan. De begrazing door grauwe gans, wild levende paarden, runderen en edelherten spelen een hoofdrol in die natuurlijke processen. Daarnaast is het gebied voor veel trekvogels een belangrijke schakel in hun trekroute. Het natuurgebied heeft in 1999 het 'Europees Diploma voor Natuurbeheer' ontvangen. Dit diploma is in 2004 verlengd. Deze onderscheiding van de Raad van Europa onderschrijft het internationale belang van de grootschalige natuurontwikkeling in de Oostvaardersplassen.

Recreatie in het natuurgebied
Het kerngebied van de Oostvaardersplassen is niet of alleen onder begeleiding toegankelijk. De belangrijkste redenen hiervoor is het voorkomen van de verstoring van enorme aantallen vogels. Uit eerder uitgevoerd recreatie-onderzoek, uitgevoerd door Stichting Recreatie, blijkt dat een grote meerderheid (circa 90%) van de recreanten volledig begrip voor de beperkte openstelling en vindt dat dit het gebied juist bijzonder maakt. Het onderzoek richtte zich op de recreatiefunctie van de Oostvaardersplassen en de omliggende gebieden. Het blijkt dat veel bezoekers enthousiast zijn over het uitzicht dat ze hebben op de ongereptheid, de soortenrijkdom aan vogels en de grote grazers bijzonder. Bijna de helft van de bezoekers komt uit Flevoland, eenderde deel uit West-Nederland. Jaarlijks komen er naar schatting 200.000 bezoekers, en het herhaalbezoek is hoog. Er is een bezoekerscentrum waar veel veel informatie is te verkrijgen over de recreatieve mogelijkheden in het natuurgebied. Kijk voor meer informatie op www.staatsbosbeheer.nl, ook voor de toekomstvisie.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet