NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar 


terug naar inhoudsopgave

Natuurmonumenten stelt 100.000e hectare natuur veilig

15 april 2008

Natuurmonumenten heeft haar 100.000e hectare natuur veiliggesteld. Dat staat gelijk aan tweemaal de oppervlakte van de Noordoostpolder. Deze mijlpaal werd bereikt door de aankoop van een perceel tussen Itteren en Borgharen (Limburg) dat onderdeel gaat uitmaken van het natuurgebied langs de Grensmaas. “Natuurmonumenten is bijzonder tevreden dat we in ruim 100 jaar tijd 100.000 hectare kostbare natuur voor de toekomst hebben kunnen veiligstellen. Maar we kunnen nog lang niet op onze lauweren rusten”, zo stelt Jan Jaap de Graeff, algemeen directeur van Natuurmonumenten. “Veel soorten planten en dieren hollen nog steeds achteruit. Dat komt doordat natuur en landschap worden bedreigd door versnippering, verdroging, verzuring, en vermesting. Voor de natuur is het van levensbelang dat er grote aaneengesloten natuurgebieden komen. Daarom zal er de komende jaren nog hard moeten worden gewerkt om de Ecologische Hoofdstructuur conform planning in 2018 te realiseren. Dan zullen niet alleen planten en dieren, maar ook het toenemend aantal natuurrecreanten de broodnodige ruimte krijgen”, aldus De Graeff.

Jac. P. Thijsse stelde in 1906 de eerste hectares natuur veilig. Hij kocht voor 150.000 gulden het 1.100 hectare grote Naardermeer en redde het zo van een bestemming als hoofdstedelijk vuilstort. Daartoe was in 1905 De Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland opgericht. Dat jaar telde de vereniging 65 leden. Inmiddels zijn 881.000 Nederlanders lid van Natuurmonumenten. Zij dragen zo bij aan het beschermen en beheren van 345 natuurgebieden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet