NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Zuid-Hollands jaar van de landgoederen officieel van start

14 april 2008

Het Zuid-Hollands Jaar van de Landgoederen is zaterdag 12 april officieel begonnen. Gedeputeerde Martin van Engelshoven-Huls (Cultuur en Vrijetijd) gaf letterlijk het startschot voor het Jaar door een kanon te ontsteken. Hij werd hierbij vergezeld door wethouder Homan (Cultuur en Toerisme) van de gemeente Teylingen. Dit alles vond plaats op een toepasselijke dag – de Dag van het Kasteel in de Bollenstreek – en in de toepasselijke setting van de Kasteelruïne Teylingen, waarvan het terrein beschikbaar werd gesteld door de Kastelenstichting Holland en Zeeland.

"De provincie wil dat zoveel mogelijk mensen de Zuid-Hollandse landgoederen gaan koesteren. Ze kunnen zich meten met de buitenhuizen langs de Vecht. Die zíjn al een bekend fenomeen, en ik hoop”, sprak Van Engelshoven-Huls, ”dat de vele activiteiten dit Jaar ervoor zorgen dat de Zuid-Hollandse landgoederen net zo bekend worden. Want onbekend maakt onbemind. Dus: eerst ontdekken, daarna kan het koesteren beginnen.”

Historisch en recreatief belang van landgoederen
Landgoederen zijn restanten van vooral de 17de (Gouden) en 18de eeuw, toen ook Zuid-Holland grote invloed had als bestuurlijke en economische regio. Dat maakt ze zó belangrijk dat ze zijn aangewezen als 1 van de 50 elementen in de Historische Canon van Nederland. De eigenaren van destijds kwamen er om de drukte van de stad te ontvluchten. “Voor hen was zo’n landgoed wat voor sommigen tegenwoordig hun tweede huis in Frankrijk is: een plek om lekker te onthaasten”, schetste Van Engelshoven-Huls. “En ik moet ze gelijk geven: onthaasten kan nog steeds heel goed op de Zuid-Hollandse landgoederen. Dat is de tweede reden om ze te koesteren.”

Behoud en versterking op lange termijn
De belangrijkste Zuid-Hollandse locatie met landgoederen en buitenplaatsen zijn de strandwallen langs de kust van Den Haag tot aan de provinciegrens in Hillegom. Andere gebieden bevinden zich langs de Oude Rijn, in de duinen bij Oostvoorne, en rond Rotterdam, Dordrecht en Gorinchem. Behalve meer bekendheid voor (de recreatieve mogelijkheden van) de landgoederen, richt de provincie zich ook op behoud en verdere versterking van de landgoederen op lange termijn.

Elk jaar tot en met 2011 een eigen erfgoedthema
De jaren tot en met 2011 hebben elk een ‘erfgoedthema’ gekregen, waarmee Zuid-Holland de ruimtelijke en culturele kwaliteit van de provincie wil versterken, de leefomgeving wil verbeteren en de maatschappelijke participatie wil vergroten. Zo krijgt 2009 als thema ‘Limes en Fort Wierickerschans’. 2010 wordt het Zuid-Hollands jaar van de ‘Waterlinies en vaarwegen’. 2011 tot slot staat in het teken van ‘Kinderdijk en molens’. Samen met de landgoederen in 2008, zijn dit allemaal thema’s van bovenregionaal belang. Behalve dat het om cultureel erfgoed gaat, raken ze ook aan ruimtelijke ordening en het landschap. Daarom zijn deze thema’s bij uitstek het terrein van de provincie.

Meer informatie over het Zuid-Hollands Jaar van de Landgoederen staat op www.levehetlandgoed.nl. Daar is ook een activiteitenkalender te vinden die gedurende het jaar steeds wordt bijgevuld.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet