NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gebiedsvisie Vechtstreek door stuurgroep vastgesteld

8 april 2008

Op 3 april heeft een stuurgroep de gebiedsvisie Vechtstreek vastgesteld. De gebiedsvisie is tot stand gekomen onder de leiding van een stuurgroep, bestaande uit de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht, Maarssen, Breukelen, Loenen en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De stuurgroep stond onder voorzitterschap van de commissaris van de Koningin van Utrecht. Het vormt een duidelijk signaal dat de handen ineen worden geslagen om slagvaardig te werken aan een duurzame Vechtstreek. Nu deze gebiedsvisie er is, kan de uitvoering starten. De deelnemende overheden zullen de gebiedsvisie in hun eigen organisatie vaststellen.

Topkwaliteit
De Vechtstreek wordt algemeen erkend als een mooi gebied van topkwaliteit: de hoge landschappelijke, cultuurhistorische- en natuurwaarden zorgen hiervoor. De Vechtstreek heeft in het steeds dichtergroeiende stedelijke netwerk, de functie van het 'buiten' van de totale Randstad.
Er lopen verschillende initiatieven om de kwaliteit van de Vechtstreek te bewaken en te verbeteren. Zo veel, dat er nauwelijks overzicht is wat er allemaal speelt. Daarom heeft de provincie Utrecht met betrokken overheden en belangenvereniging een gebiedsvisie Vechtstreek opgesteld. Deze visie vormt de paraplu van de lopende initiatieven en brengt samenhang aan in de projecten.

Urgentie
De populariteit van de Vechtstreek als recreatiegebied en exclusief woon- en werkgebied levert economische impulsen, maar zorgt tegelijkertijd voor een toenemende druk op de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied. De eeuwenoude kwaliteiten liggen onder druk. Als we niet uitkijken, gaat de Vechtstreek aan zijn eigen populariteit ten onder. De gebiedsvisie geeft aan hoe de druk op het gebied op een juiste manier kan worden opgevangen. De visie stelt dat samenhang de basis vormt voor duurzaamheid en kwaliteit.

Prijs Eo Wijers
Als vervolg op de gebiedsvisie zet de stuurgroep in op deelname aan een ontwerpprijsvraag, georganiseerd door de Eo Wijers Stichting. De Stichting heeft als doel de ruimtelijke kwaliteit van Nederland op regionaal niveau te bevorderen. Deelname aan de prijsvraag biedt de gelegenheid om goede ontwerpers mee laten denken over de ontwikkeling van een duurzame Vechtstreek: hoe kan dat eruit zien? De ideeŽn worden verbeeld, de creativiteit van het ontwerp kan enthousiasme doen groeien. Meedoen aan de ontwerpprijsvraag biedt een mooie kans om de stappen van visie naar uitvoering in de Vechtstreek te versnellen. Provinciale staten van Utrecht besluiten op 19 mei over de deelname aan deze prijsvraag.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet