NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie brengt rapport uit over nieuwe Wet ruimtelijke ordening

8 april 2008

Per 1 juli 2008 treedt de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking. Deze wet zorgt voor een fundamenteel nieuw stelsel van verantwoordelijkheden en bevoegdheden om ruimtelijk beleid op het niveau van rijk, provincies en gemeenten te ontwikkelen en uit te voeren. Het nieuwe stelsel betekent voor de provincie dat de huidige instrumenten streekplan en goedkeuring komen te vervallen. Daar komen nieuwe instrumenten voor in de plaats. De provincie is straks alleen nog verantwoordelijk voor provinciale ruimtelijke belangen.

Als de nieuwe Wro op 1 juli 2008 in werking treedt krijgt het streekplan automatisch de status van structuurvisie. Voor het ruimtelijke beleid dat staat in het geldende Provinciale Omgevingsplan (POP2) gelden dan de juridische bevoegdheden op grond van de nieuwe Wro. De reeds bestaande bestuurlijke (niet-juridische) instrumenten blijven van kracht.

Om goed voorbereid te zijn op de inwerkingtreding van de nieuwe wet, heeft de provincie een rapport gemaakt waarin de consequenties van de nieuwe Wro worden beschreven. De provincie geeft in het rapport aanbevelingen voor het gebruiken van de instrumenten waarover zij krachtens deze wet beschikt. Dit rapport is ook voor derden informatief van aard en is geschikt voor praktisch gebruik.
Voor belangstellenden is dit rapport te downloaden onderaan deze pagina of op de pagina met de publicaties.

Van het rapport wordt ook een brochure gemaakt. Deze brochure is medio mei gereed en zal op de provinciale website worden gepubliceerd:


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet