NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

10% minder broeikasgassen op melkveebedrijf haalbaar

9 april 2008

De uitstoot van broeikasgassen uit de melkveehouderij kan flink lager, maar boeren weten vaak nog niet hoe. Met de vandaag gestarte Klimaatlat.nl van CLM Onderzoek & Advies kan elke boer gratis zijn bedrijf doorlichten op broeikasgasemissies. Zo kunnen boeren een bijdrage leveren aan een beter klimaat. Melkveehouders die de klimaatlat hebben getest zijn enthousiast. Zuivelbedrijf Cono gaat binnenkort met de Klimaatlat aan de slag.

De melkveehouderij is in de landbouw de grootste bron van broeikasgassen. Het gaat vooral om methaan uit de koe en lachgas uit weilanden en akkers, maar ook om CO2 uit diesel en elektriciteit voor de melktank. Om boeren in staat te stellen die uitstoot te verlagen, heeft CLM met subsidie van VROM de online Klimaatlat ontwikkeld. Melkveehouders kunnen thuis achter hun eigen computer ontdekken welke bronnen op hun bedrijf hoog scoren en welke maatregelen op hun bedrijf het beste passen.
Zo kan het ene bedrijf nog zuiniger omgaan met kunstmest, het andere bedrijf minder jongvee aanhouden en een derde bedrijf het voerrantsoen aanpassen. Of, men kan al dan niet samen met de buurman, een mestvergistingsinstallatie plaatsen. CLM heeft berekend dat veel bedrijven de uitstoot van broeikasgassen wel 10% kunnen verlagen.
Zuivelverwerker Cono gaat binnenkort met de Klimaatlat aan de slag. In workshops in het kader van het Caring Dairy programma, kunnen veehouders die aan Cono leveren hun emissies doorrekenen, vergelijken met anderen en mogelijke maatregelen op hun bedrijf doornemen.

De Klimaatlat is te vinden op www.klimaatlat.nl. Melkveehouders (en andere ge´nteresseerden) kunnen een gratis inlogcode aanvragen en vervolgens hun bedrijfsgegevens invoeren. Het model berekent dan de uitstoot van broeikasgassen. Een verdergaande module berekent ook de effecten van maatregelen. Deze module is niet openbaar beschikbaar, en zal gebruikt worden in studiegroepverband. Dan is het ook mogelijk om verschillende bedrijven met elkaar te vergelijken.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet