NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Oproep IPO aan Kamer: kijk naar financiŽn EHS

16 mei 2008

De Kamer moet nog eens goed kijken naar de financiŽn die het rijk aan de provincies beschikbaar heeft gesteld om de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te realiseren. Deze oproep deed de Overijsselse gedeputeerde Piet Jansen (CDA) namens het IPO tijdens het rondetafelgesprek op 15 mei in de Tweede Kamer over het omzetten van landbouwgrond in natuur.

Volgens Jansen is het streefjaar 2015 onhaalbaar wanneer de hoogte van de middelen voor het verwerven van gebieden op het huidige niveau blijft. Jansen stelde, gesteund door VVD-gedeputeerde Anne Bliek (Flevoland), dat boeren die hun grond verkopen zodanig moeten worden gecompenseerd dat zij elders opnieuw goed aan de slag kunnen. Flevoland investeert zelf nog extra om dat voor elkaar te krijgen. Jansen stelde de Kamer voor de consequenties van de stijgende grondprijzen in kaart te laten brengen en merkte tevens op dat niet de provincies maar de Kamer zelf de aantallen hectares voor de EHS "in beton heeft gegoten". De provincies willen, juist om de gestelde doelen te bereiken, flexibel met de hectares om kunnen gaan.

Onder aanwezige maatschappelijke partijen bestond veel eensgezindheid over de noodzaak om de EHS in samenwerking met boeren te realiseren en om functies in het landelijk gebied te combineren. Waar LTO echter wees op de onwenselijkheid van onnodige grondclaims, ook ten behoeve van compensatie, maakte de Wageningse hoogleraar Schaminee duidelijk dat er wetenschappelijk gezien geen twijfel bestaat over de noodzaak om landbouwgrond om te zetten in natuur. De meeste sprekers waren van mening dat de Nederlandse landbouwproductie maar beperkt kan bijdragen aan oplossing van het mondiale voedseltekort. Om tot realisatie van plannen te kunnen komen is betrokkenheid van de inwoners een eerste voorwaarde, maar, zo stelde Natuurmonumenten, de politieke afweging wordt gemaakt op het provinciale niveau. Het karwei EHS moet worden afgemaakt.

De aanwezige Kamerleden beperkten zich tot vragen; het debat gaat verder tijdens een Algemeen Overleg op 5 juni.

Bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet