NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Farmers for Nature levert FryslÉn methodiek voor verbeteren gruttostand

16 mei 2008

Op 14 en 15 mei vond de slotbijeenkomst van het project Farmers for nature plaats in EarnewÉld. Het project maakt onderdeel uit van het Europese samenwerkings- programma rond de Noordzee (Interreg). In de provincie FryslÉn is in het kader van dit project een aanpak ontwikkeld voor het verbeteren van de grutto stand. ?Daar zijn we erg blij mee. Als provincie spannen we ons erg in om de weidevogelpopulatie te handhaven maar nog liever te verbeteren?; zegt gedeputeerde Anita Andriesen. Naast FryslÉn zijn er zes andere Noordzee regio?s Telemarken, Shetland, Oost-Engeland, West-Vlaanderen, Oldenburg en Drenthe die meewerkten aan dit project.

Vanaf 2004 zijn er projecten ontwikkeld om op nieuwe manieren samen met boeren uit de regio?s de kwaliteit van natuur, landschap en natuurhistorie te verbeteren en te investeren in de publieke ruimte. In totaal zijn er zo?n 100 organisaties en 1200 boeren betrokken geweest bij het project. Op 100 locaties zijn maatregelen genomen om de biodiversiteit te verbeteren waarmee in totaal een gebied van meer dan 50.000 hectare is bečnvloed.

De projecten hebben methodieken ontwikkeld om de waterkwaliteit te verhogen, de koe terug te brengen in het landschap of het behouden van akkervogels. Een voorbeeldproject uit FryslÉn is het verbeteren van de grutto stand. Met hulp van een computermodel kan een agrariČr voor zijn een landbouwbedrijf uitzoeken hoe de grutto op het bedrijf de meeste kans heeft haar jongen groot te brengen. Nog meer kans op succes wordt behaald wanneer een aantal agrariČrs hierin samenwerken. Friese agrariČrs die samenwerken in de zogenaamde Skriezekriten werkten mee aan het tot stand komen van dit model.

Uit het Interreg project Farmers for Nature komt naar voren dat een regionale aanpak het beste werkt. Hierbij kan goed gebruik gemaakt worden van de kennis uit het gebied en in goede samenwerking met de betrokken agrariČrs. De deelnemers van het project hopen dat het Europese beleid voor landelijk gebied meer ruimte gaat geven voor een regionale aanpak.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet