NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Jeugd heeft recht op groen

16 mei 2008

Jongeren worden nauwelijks betrokken bij de ontwikkeling van natuur en groen in de stad. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Natuur en Milieu en IVN Nederland.

Het onderzoek toont aan dat het voor gemeenten vaak moeilijk is om jongeren te betrekken bij stadsontwikkeling. De onderzoekers geven daarom aanbevelingen om jongerenparticipatie bij groen en natuur in de stad te verbeteren. Deze aanbevelingen staan in de brochure `Jeugd heeft recht op groen?, die op 15 mei 2008 verscheen.

De brochure is deze week verzonden naar alle Nederlandse gemeenten. Het biedt gemeenten handvaten om gebruiksvriendelijk groen voor en met jongeren te ontwikkelen.

Minder groen
In de laatste decennia neemt de kwaliteit en de beschikbare hoeveelheid groen in de directe leefomgeving van mensen af. Kinderen komen minder buiten en minder in contact met natuur. De laatste `lege plekjes? in de stad worden volgebouwd of afgerasterd.

Maar juist in een stedelijke omgeving is groen erg belangrijk. Zeker voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom is het belangrijk dat jongeren in contact komen met natuur.

Intentieverklaring
Natuur en Milieu en IVN onderzochten in hoeverre grote en middelgrote steden jongeren actief betrekken bij ruimtelijke planvorming. Het Rijk en de 31 grote steden ondertekenden in 2005 namelijk een intentieverklaring om groen in de stad hoger op de agenda te zetten en meer te verbinden met andere beleidsthema?s.

In die verklaring schrijven de ondertekenaars expliciet dat zij ?`groen? zien als essentieel en integraal onderdeel van een gezond en prettig woon-, werk-, en leefmilieu.? De verklaring stelt verder dat groene stukjes in de stad kunnen bijdragen aan gezondheid, sport, bewegen, ontmoetingen, natuur, milieu, integratie en jeugd.

Natuur en gezondheid
Er bestaat brede overeenstemming tussen de relatie van gezondheid met een groene omgeving en buiten spelen. Opgroeien in een groene omgeving draagt bij aan de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van kinderen.

De beperkte beschikbaarheid van groen in de directe omgeving draagt ertoe bij dat kinderen minder buiten spelen. Door buiten te spelen ontwikkelen kinderen spelvermogen, fantasie en hun motoriek. Ook voor het leren inschatten van risico?s en voor omgang met elkaar is buiten spelen cruciaal.

Jeugd heeft recht op groen (Natuur en Milieu, IVN, mei 2008)

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet