NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Friesland Foods praat, maar doet niets om duurzame soja in te kopen

16 mei 2008

Friesland Foods meldde op vrijdag 25 april 2008 dat zij samen met andere partijen bezig is met het opzetten van een programma dat waarborgt dat soja voor diervoeder niet afkomstig is uit recent illegaal ontboste gebieden. Hiermee geeft het bedrijf aan dat zij de acties van Natuur en Milieu serieus neemt. Tot nu toe praat Friesland Foods slechts, terwijl de overstap naar reeds bestaande, duurzame Basel-soja al mogelijk is. Friesland Foods kan dus vandaag al oerbos redden!

Om de volgende redenen vinden we de aanpak van Friesland Foods onvoldoende:

1. Het initiatief van Friesland Foods samen met de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi), VION Food Group, Kwetters en Gebr. van Beek Group biedt echter nog geen enkele garantie voor behoud van tropisch bos en duurzame teelt van soja, om de volgende redenen:

- Het programma van bovengenoemde partijen richt zich op soja die niet afkomstig is uit recent illegaal ontboste gebieden in Zuid-Amerika. Het gaat niet om illegaal of legaal ontboste gebieden. Het gaat om ontbossing in het algemeen!

- Duurzame soja is breder dan het voorkomen van ontbossing. Het gaat ook om het gebruik van pesticiden, verlies van biodiversiteit, aantasting van ecosystemen, schendingen van arbeidsrechten en mensenrechten. Hier wordt geen woord over gerept.

- De partijen melden dat het programma gaat lopen vanaf de eerstkomende Zuid-Amerikaanse oogst in 2009; er wordt geen informatie gegeven over hoeveelheden.

- Er wordt geen duidelijkheid gegeven over de wijze en de inhoud van de certificering.

2. Friesland Foods is van mening dat alleen een breed gedragen initiatief dat zich richt op de productie van alle soja zinvol is, en dat dit tijd kost. Er is echter al een gecertificeerde soja op de markt; de zogenaamde Basel-soja, waarvoor draagvlak is onder een grote groep van maatschappelijke organisaties.

3. Friesland Foods wijst er op dat voor de productie van melk slechts een beperkte hoeveelheid soja wordt gebruikt. Koeien eten hoofdzakelijk gras en ma‹s. Natuur en Milieu vindt dat iedereen die bijdrage levert aan de kap van tropisch bos zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Ook Friesland Food. Daarnaast zijn er voor de melkproductie betaalbare alternatieven, zoals beoogd fusiepartner Campina al laat zien.

Consument betaalt graag extra
Wij worden gesterkt in onze opvatting door de uitkomst uit het consumentenonderzoek dat Stichting Natuur en Milieu uitgevoerd heeft onder ruim 500 consumenten.

Negen van de tien Nederlanders weten niet dat je door het kopen van Friesche Vlag zuivel indirect bijdraagt aan het kappen van tropische bossen. Als men het wel weet, laten zeven van de tien consumenten de producten van Friesche Vlag in het vervolg staan en kiest men voor een duurzaam product.

Volgens berekeningen kost het Friesche Vlag nog geen cent per pak melk om haar melk duurzaam te maken. Bijna 90 procent van alle ge‰nquˆteerden heeft er een cent per pak melk voor over om het tropisch bos te beschermen. Gemiddeld heeft de Nederlander er zelfs maximaal 13 cent per pak melk voor over als ze daarmee de garantie hebben dat er geen hout wordt gekapt voor hun glas melk.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet