NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gebruik landbouwsubsidies voor natuur en landschap!

16 mei 2008

Het is goed dat Brusselse landbouwsubsidies vanaf 2013 vooral gebruikt moeten worden om natuur en landschap te beschermen. Dat stelt Stichting Natuur en Milieu in een reactie op het op 25 april 2008 verschenen ontwerpadvies over de landbouw waarover de SER in mei vergadert. ?Subsidies geven zonder maatschappelijke tegenprestatie is volkomen achterhaald? vindt Mirjam de Rijk, algemeen directeur van Natuur en Milieu. ?Dat gebeurt toch in geen enkele sector?.

Op dit moment ontvangen landbouwbedrijven nog veel bedrijfstoeslagen zonder dat er een heldere tegenprestatie tegenover staat zoals bescherming van het landschap of het tegengaan van verdroging. Die toeslagen zou je juist moeten gebruiken voor een mooier en schoner platteland: minder landbouwgif, beter veevoer met minder uitstoot van broeikasgassen, de aanleg van houtwallen, paden en poelen. ?Het is positief dat nu ook de SER deze gedachtegang volgt? aldus Mirjam de Rijk.

Natuur en Milieu heeft bezwaar tegen een passage in het rapport waar staat dat bij een onaanvaardbare verstoring van het ?gelijke speelveld in Europa? toch een vorm van generieke steun mogelijk moet zijn. ?Het ontbreken van zo?n speelveld kan geen reden zijn om alsnog weer steun te geven. In andere sectoren wordt hiervoor ook geen vergoeding gegeven.

Aangezien de landbouw nog steeds zorgt voor een grote vervuiling van het landelijk gebied (meststoffen, ammoniak, bestrijdingsmiddelen, broeikasgassen, fijn stof e.d) zonder dat de kosten hiervan in rekening worden gebracht, is er weinig reden om generieke steun te blijven geven. Die maatschappelijke schade bedraagt volgens berekeningen van het CE te Delft meer dan 1 miljard euro per jaar? aldus Mirjam de Rijk.

Willen we onze waardevolle cultuurlandschappen behouden, dan zijn daar in veel gevallen ook boeren voor nodig. Als er duidelijk sprake is van een extra inspanning en heldere prestaties, is het logisch om boeren daarvoor te belonen. ?Daarmee hoeven we niet te wachten tot 2013 en kunnen we morgen beginnen?

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet