NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Opening natuurontwikkelingsproject Noordwaard in Brabantse Biesbosch

29 april 2008

Op 7 mei 2008 vindt de opening plaats van het natuurontwikkelingsproject de Noordwaard in de Brabantse Biesbosch. Zijne Koninklijke Hoogheid, de Prins van Oranje, zal op deze dag het gebied officieel openen door het doorgraven van een dijk. Daardoor worden Maas en Rijn met elkaar verbonden en ontstaat er een getijdengebied.

Het zoetwatergetijdengebied de Noordwaard is de jongste uitbreiding van het Nationaal Park 'De Biesbosch'. De inrichting is tot stand gekomen door nauwe samenwerking tussen de Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Rijkswaterstaat. Er zijn landbouwgronden en -bedrijven verworven, grote geulen en dijkopeningen gegraven, bruggen aangelegd en wegen aangepast.

Door de goede samenwerking met andere overheden en instanties en de medewerking van (voormalige) bewoners is de Noordwaard een natuurgebied geworden dat ruimte biedt aan bijzondere flora en fauna en omwonenden veiligheid biedt in tijden van hoog water. Door het water van de Merwede meer ruimte te geven kunnen hoogwaterstanden in de toekomst beter worden opgevangen en daarmee is de veiligheid van het achterliggende land beter gewaarborgd.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet