NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Onwaarschijnlijk dat Nederland Europese natuurverplichting kan nakomen

20 mei 2008

De biodiversiteit in Nederland is de afgelopen eeuw sterk achteruitgegaan. Deze achteruitgang neemt de laatste jaren geleidelijk af. Het in gang gezette milieu- en natuurbeleid begint zijn vruchten af te werpen, maar het is waarschijnlijk onvoldoende om de Europese afspraak na te komen om het verlies aan biodiversiteit te stoppen in 2010. De verminderde vermesting en verzuring heeft een positief effect op het verlies in biodiversiteit. Door uitbreiding van natuurgebieden neemt de leefruimte voor plant- en diersoorten toe. Echter, het aantal bedreigde soorten neemt toe en veel soorten die van internationaal van belang zijn nemen af. Dat blijkt uit het rapport Halting biodiversity loss in the Netherlands, dat het Planbureau voor de Leefomgeving vandaag presenteert tijdens de 9th Conference of the Parties (COP 9) to the Convention on Biological Diversity (CBD)' in Bonn.


Onvoldoende ruimte
Bijna de helft van de soorten had in 1990 onvoldoende ruimte om onbedreigd te leven en zich voort te planten. De laatste twintig jaar is de afname aan natuurgebieden gestopt, dankzij beschermende maatregelen. Er zijn nieuwe natuurgebieden aangekocht, voornamelijk op voormalige landbouwgronden. Ook worden natuurgebieden met elkaar verbonden om versnippering te voorkomen. Toch komt nog 15-45% van de soorten leefruimte te kort. Het gaat vooral om soorten die afhankelijk zijn van grote gebieden. De versnippering is het hevigst in moerasgebieden, beken en meren.


Klimaatverandering
De invloed van klimaatverandering op de biodiversiteit begint steeds duidelijker te worden, zelfs in een klein land als Nederland. Veel zuidelijke insecten, die snel reageren op een langer en warmer seizoen, nemen in snel tempo toe en een andere planten en dieren trekken zich terug naar koudere streken.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet