NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Inwerkingtreding nieuwe Wet ruimtelijke ordening op 1 juli 2008

20 mei 2008

Op 1 juli 2008 zal de nieuwe Wro inwerking treden. Volgens minister Cramer (Ruimte en Milieu) is dit een belangrijke mijlpaal in de uitgebreide procedure van de nieuwe wet en voor de ruimtelijke ordening in het algemeen.

De nieuwe Wet ruimtelijke ordening voorziet in transparante, efficiŽnte en effectieve procedures, stelt minister Cramer in een reactie op de stemming van vandaag. De bestemmingsplanprocedure is bijvoorbeeld aanmerkelijk verkort ten opzichte van de huidige wet. Daarnaast biedt de nieuwe Wro aan gemeenten, provincies en Rijk de instrumenten om de aan hen toevertrouwde belangen slagvaardiger te behartigen.

De nieuwe Wro betekent het einde van een ruimtelijke-ordeningsstelsel dat 40 jaar heeft gefunctioneerd, maar dat aan modernisering toe is. De komende twee maanden organiseert het ministerie van VROM, samen met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten†(VNG), onder het motto 'Aan de slag met de nieuwe Wro'†in alle provincies bijeenkomsten. Hierin gaat men, onder andere†met workshops, aan de gang met de praktische toepassing van de wet. Centraal staan inzichten en ideeŽn rond de toepassing van de Wro en er zal ook aandacht uitgaan naar diverse inhoudelijke themas, zoals het bestemmingsplanproces of de grondexploitatie.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet