NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Reactie minister Jacqueline Cramer op voorstel Klimaatwet

28 mei 2008

Minister Cramer: 'Ik ben blij met dit initiatief van de milieu-organisaties. Het klimaatprobleem moet nú worden aangepakt. Er moet veel gebeuren en op allerlei manieren moeten we samenwerken om de doelstellingen te realiseren. Daar zet ik met mijn klimaat- en energiebeleid en met het programma Nieuwe energie voor het klimaat hard op in. De milieu-organisaties ondersteunen met dit initiatief mijn streven. Het is goed dat zoveel mensen zich zorgen maken over het klimaat. Ik deel hun zorgen ook. Maar laten we deze energie omzetten in concrete acties. Iedereen kan daar zijn steentje aan bijdragen. Ik ondersteun de doelstellingen van de initiatiefnemers dus. Maar over de wijze waarop we die doelstellingen bereiken heb ik een ander uitgangspunt.'

'Ik zet de ingezette lijn van het sluiten van convenanten over milieu-inspanningen met sectoren en andere overheden door. Deze convenanten omvatten een pakket van maatregelen op het gebied van wetgeving, fiscale regels, emmissiehandel en voorlichting. Inmiddels zijn afspraken gemaakt met gemeenten, met de werkgeversorganisaties en met het bedrijfsleven (over energiebesparing in de bestaande bouw en in de nieuwbouw). Voor de sectoren energie, verkeer en vervoer, landbouw en industrie hoop ik op korte termijn tot afspraken te komen.'

'Zoals we in het programma "Nieuwe energie voor het klimaat" hebben aangegeven moeten we ook verder in de tijd kijken. In 2010 gaan we de behaalde resultaten evalueren. Als de voortgang onvoldoende blijkt te zijn, worden aanvullende maatregelen genomen. Daarom ben ik een project gestart waarin we samen met de milieubeweging en anderen dat soort maatregelen voorbereiden. Ik zie het initiatief voor een Klimaatwet in dat perspectief.'

 

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet