NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vogelbescherming helpt vogels Aruba en Nederlandse Antillen

29 mei 2008.

Met een bedrag van 120.000 euro, bijeengebracht door de leden, ondersteunt Vogelbescherming de lokale natuurbeschermingsorganisatie op Aruba en de Nederlandse Antillen. De DCNA, Dutch Caribbean Nature Alliance, gaat met het geld projecten uitvoeren om vogels en hun leefgebieden beter te beschermen en om voorlichting te geven.
Veel van de bijzondere soorten vogels in het Caribische gebied worden door de ontwikkeling van recreatie, toerisme, oprukkende bebouwing en intensivering van landbouw en visserij bedreigd. Ook in de Nederlandse Cariben is de aandacht voor de bescherming van deze vogels tot nu toe beperkt. De lokale natuurbeschermingsorganisaties, verenigd in de DCNA, willen daar echter verandering in brengen. Omdat de eilanden nauwelijks geld beschikbaar hebben voor natuurbehoud, heeft Vogelbescherming geld ingezameld onder haar leden. Met de opbrengst van 120.000 euro krijgen de vogelbeschermingactiviteiten een flinke impuls.
Het Caribische gebied is van grote internationale betekenis voor meer dan 550 soorten vogels. De overzeese delen van ons Koninkrijk zijn vooral voor kustvogels, maar ook soorten van het tropisch regenwoud en trekvogels, van groot belang. Voorbeelden zijn de granaatkolibrie, de roodsnavelkeerkringvogel en de geelschouderamazone. Veel van de eilanden kennen bovendien zogenaamde endemische soorten, soorten vogels die uitsluitend op dat ene eiland voorkomen.
Vogelbescherming Nederland zet zich in voor de bescherming van vogels en hun leefgebieden. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Sinds enkele jaren is Vogelbescherming betrokken bij de natuurbescherming in de Dutch Carribean (Aruba en de Nederlandse Antillen).

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet