NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Tekort duidelijke informatie over duurzame vis

23 mei 2008

Het consumentenplatform van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) signaleert een behoefte aan duidelijke informatie bij consumenten over duurzame vis. Consumenten kiezen pas voor duurzame vis als er een 'wenkend perspectief' is. De markt moet de uitdaging voor meer duurzaamheid oppakken, waarbij de overheid de kaders schept. Het consumentenplatform heeft zich op verzoek van het ministerie gebogen over het thema vis onder de titel 'Vis moet, kan dat?'.

Voorafgaand aan de bijeenkomst van het platform zijn diverse consumentenpanels gehouden. Daaruit blijkt dat consumenten weinig over de Nederlandse visserij op de Noordzee weten. Er is een grote afstand tussen consumenten en de visserijsector. Hoewel consumenten weinig over duurzame vis weten, hebben ze wel gehoord over overbevissing. Een deel van de consumenten is ge´nteresseerd in duurzame vis maar weet niet waar men op moet letten. Er is dan ook een behoefte aan duidelijke informatie.

De markt moet de uitdaging voor meer duurzaamheid oppakken. De overheid heeft daarbij een rol in het formuleren van kaders. De visserijsector moet meer investeren in ontwikkeling en innovatie.

Dat vis gezond is, weten veel consumenten wel. Een verklaring daarvoor kan onder andere liggen in de vele reclames voor voedingssupplementen en Omega 3. Het consumentenplatform vindt dat de consument een positief gevoel moet krijgen bij het eten van vis uit de Noordzee: verse vis uit de Noordzee als cultuurgoed. Vis moet passen in het beeld van het goede leven.

In het consumentenplatform zitten consumentendeskundigen op persoonlijke titel uit verschillende geledingen. Dit platform - ingesteld door de minister van LNV - brengt de wensen en zorgen van consumenten in kaart over onderwerpen waarmee het ministerie van LNV zich bezighoudt. Het ministerie gebruikt deze wensen en zorgen om bestaand beleid aan te passen of bij het opzetten van nieuw beleid.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet