NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

DLG zet zich in voor behoud van steppegronden in Turkije

28 mei 2008

De Dienst Landelijk Gebied (DLG) zet internationale kennis en ervaring in voor behoud van steppegronden in Turkije. Steeds meer steppegrond in Turkije verdwijnt.

De EVD (ministerie van Economische Zaken) gaf begin dit jaar Dienst Landelijk Gebied opdracht om voorstellen uit te werken voor het behoud van steppegronden in Turkije. Het gaat om relatief droge extensief begraasde gronden met veelal hoge ecologische waarden. Deze gronden zijn op grote schaal omgezet in akkerland. Daardoor neemt het areaal snel af: van de dertig miljoen ha van 25 jaar geleden is momenteel nog maar vijftien miljoen ha over. Door overbegrazing neemt de botanische waarde af. Ook de landbouwkundige betekenis ervan wordt minder. DLG bekijkt in hoeverre agrarisch natuurbeheer en andere instrumenten van de Europese Unie (EU) inzetbaar zijn.

Internationaal seminar in Spanje
DLG organiseerde van 19 tot 23 mei veldbezoeken en een internationaal seminar met experts uit Turkije, Nederland, Letland, Bulgarije, Engeland en Spanje. De experts kwamen echter niet in Turkije bijeen, maar reisden af naar Spanje. In Nationaal park Bardenas Reales, een droogtegevoelig gebied in Noord-Spanje, spraken de deelnemers over de samenhang van ecologie en begrazing. De experts, waaronder Cees Witkamp van DLG, gaven tips aan de Turkse partners. Het gezelschap bezocht ook schaapherders van grote kudden.

De elf deelnemende Turkse experts konden na afloop van het seminar een schat aan informatie en inzichten mee naar huis nemen. Deze informatie wordt gebruikt om modellen te bouwen voor het Turkse Pasture management.

Komende maand starten twee pilotgebieden in Turkije met het veldwerk.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet