NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurgrond in Biltse Duinen aangekocht

28 mei 2008

De provincie Utrecht heeft in nauwe samenwerking met gemeente De Bilt ruim 10 ha natuurgrond aangekocht in het gebied van de Biltse Duinen. Het college van gemeente De Bilt heeft eerder het initiatief genomen tot verwerving van de gronden in dit gebied. In het kader van de samenwerkingsagenda tussen de provincie en gemeenten heeft de provincie de gronden aangeschaft. Hiervoor betaalde zij een bedrag van ruim 4 ton. Het natuurgebied wordt doorgeleverd aan Stichting Het Utrechts Landschap; zij gaat het natuurgebied beheren.

In het gebied konden mensen al recreŽren, wandelen, rennen of de hond uitlaten. Dat zal niet veranderen. Provincie en gemeente willen de kwaliteit van het natuurgebied de Biltse Duinen behouden en ook in de toekomst blijven garanderen dat het gebied voor publiek toegankelijk blijft. Daarom is tot aanschaf van de natuurgronden besloten. In het verleden zijn in dit gebied natuurgronden aan particulieren verkocht. Deze particulieren richtten versperringen op, waardoor het gebied minder toegankelijk werd voor publiek. Dat gaf veel commotie. Om dit in de toekomst te voorkomen is er voor gekozen de natuurgronden die beschikbaar zijn als overheid aan te kopen. Zo kunnen de provincie Utrecht en de gemeente De Bilt de kwaliteit van het natuurgebied en de toegankelijkheid voor publiek garanderen.
Wellicht is het in de toekomst mogelijk nog meer gronden in de Biltse Duinen aan te kopen. Steeds zullen de provincie en de gemeente onderzoeken of het mogelijk en verstandig is aankopen te verrichten om de kwaliteit van dit natuurgebied te behouden en de toegankelijkheid voor het publiek veilig te blijven stellen.

Het beheer van de natuurgronden komt in handen te liggen van Stichting Het Utrechts Landschap.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet