NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Debat moet leiden tot breed gedragen Klimaatwet

29 mei 2008

Vertegenwoordigers van politiek, wetenschap,
bedrijfsleven en van verschillende maatschappelijke organisaties gaan op
donderdag 5 juni in debat over de Klimaatwet. Uitgangspunt in de
discussie is de ontwerp-wettekst voor een Klimaatwet die Milieudefensie,
Stichting Natuur en Milieu en Jongeren Milieu Actief op dinsdag 27 mei
presenteerden. Bij het debat zijn onder anderen Tweede Kamerleden
Diederik Samsom (PvdA), Esmé Wiegman (ChristenUnie) en Liesbeth Spies
(CDA) aanwezig. Vanuit het bedrijfsleven nemen Geert Glimmerveen van
energiebedrijf Eneco en Job van Harmelen van TNT deel aan de discussie.

Willem Verhaak van Milieudefensie: 'De ontwerptekst van de Klimaatwet is
geen eindbod, maar het begin van het debat over die wet. Tijdens de
presentatie van afgelopen dinsdag gaven de aanwezige Kamerleden aan dat
ze graag meedenken. Dat kan onder meer tijdens het debat op 5 juni. Wij
hopen dat er uiteindelijk een breed gedragen Klimaatwet komt te liggen'.

De centrale vraag tijdens het eerste debat over de Klimaatwet is 'wat
zijn sterke punten van de Klimaatwet zoals die er nu ligt?'. Diederik
Samsom (PvdA) gaf al een voorzet tijdens de presentatie van de wettekst:
'Wij roepen al veel langer dat op Prinsjesdag niet alleen over harde
euro's gesproken moet worden, maar ook over duurzaamheid, waaronder het
klimaatbeleid. Of dat via een wet moet weet ik niet, maar ik denk
hierover graag mee.' Ook Esmé Wiegman van de ChristenUnie gaf aan dat ze
positief staat tegenover de ontwerpwet: 'Een heel mooi plan. Ik ga
overleggen met mijn fractie of wij dit zouden willen oppakken als
initiatiefwetsvoorstel.'

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet