NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vogelvriendelijk rietbeheer in noordelijke Randmeren

4 juni 2008

Om de grote karekiet en andere bijzondere moerasvogels in de noordelijke Randmeren te behouden, is aangepast rietbeheer noodzakelijk. Dat blijkt uit het onderzoek in opdracht van Vogelbescherming Nederland, verschillende overheden en terreinbeheerders. De partijen werken samen aan een vogelvriendelijk rietbeheer in de noordelijke Randmeren, omdat de moerasvogels in dit belangrijke vogelgebied hard achteruit gaan. De resultaten van het onderzoek worden 4 juni a.s. gepresenteerd.

Vogelbescherming Nederland en Rijkswaterstaat hebben het initiatief genomen om samen met de betrokken partijen duidelijk te krijgen waar de achteruitgang van de vogels in de noordelijke Randmeren aan ligt. De gemeente Kampen, provincies Flevoland en Overijssel, Stadserven, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten werken hier aan mee. Commercieel rietbeheer blijft mogelijk in dit gebied, mits dit wordt aangepast.

Het Zwarte Meer, Ketelmeer en Vossemeer zijn uitermate belangrijke gebieden voor moerasvogels. Ze vormen het belangrijkste bolwerk voor de grote karekiet in Nederland. Ook voor andere rietvogels, zoals roerdomp, purperreiger en snor is het een belangrijk leefgebied. Deze noordelijke Randmeren zijn zo uniek, dat het is aangewezen als Natura 2000-gebied. Natura 2000 vormt een netwerk van de belangrijkste natuurgebieden binnen Europa. Het gaat echter niet goed met de moerasvogels in de noordelijke Randmeren en het lijkt er op dat de oorzaken in het gebied zelf liggen. Om de moerasvogels te behouden, moesten er dus maatregelen genomen worden.

Vooruitlopend op het onderzoek heeft Stadserven NV het beheer overgedragen aan Natuurmonumenten en is het beheer al dit maaiseizoen aangepast. De aanbevelingen uit het rapport worden opgenomen in het beheerplan Natura 2000, dat onder regie van Rijkswaterstaat wordt opgesteld. De resultaten uit het onderzoek zijn bruikbaar voor vergelijkbare gebieden. Zo zal Rijkswaterstaat naar aanleiding van dit onderzoek het rietbeheer in het hele IJsselmeergebied onder de loep nemen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet