NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Taskforce zoekt slimme financiering van landschap

5 juni 2008

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft besloten om een taskforce Financiering Landschap Nederland in te stellen. Voorzitter van de taskforce wordt prof.dr. A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan. De overige leden zijn prof. H.E. (Riek) Bakker, Mr. Drs. L.C. (Elco) Brinkman, Dr. S.R.A. (Steven) van Eijck, Prof. dr. ir. L.O. (Louise) Fresco en J.H.J. (Jan) Zegering Hadders. De minister heeft de voorzitter gevraagd bij de uitvoering van de adviesaanvraag rekening te houden met de presentatie van de Agenda Landschap, in september 2008. Na het vervullen van de adviestaak houdt de taskforce op te bestaan. Door instelling van deze taskforce geeft de minister uitvoering aan de motie Cramer/Atsma.

Het kabinet hecht grote waarde aan het karakteristieke Nederlandse landschap. Minister Verburg ziet veel kansen om het Nederlandse landschap meer afwisselend en toegankelijker te maken. Doel van de Agenda Landschap is om een nieuwe impuls te geven aan de kwaliteit van het Nederlandse landschap. Waardevolle elementen van landschappen moeten worden behouden en nieuwe wegen worden gezocht om dit te financieren. Bijvoorbeeld door burgers en bedrijven meer te betrekken bij het landschap en hun omgeving of door samen met bestuurlijke partners te zorgen voor meer kwaliteit bij de ruimtelijke ontwikkeling.

De minister vraagt de taskforce haar te adviseren over de financieringsconstructies voor het landschap. Het gaat dus om de vraag hoe de kosten te dekken voor zowel de ontwikkeling en de inrichting, als het duurzaam beheer en onderhoud van het landschap. Aandachtspunt hierbij is de wens van beheerders van landschappen om marktconforme vergoedingen te ontvangen voor beheer en onderhoud. Ander aandachtspunt is de wens van de overheid om meer private middelen te betrekken bij investeringen in en onderhoud van het landschap. Daarbij is het uitgangspunt dat degenen die baat hebben van de investeringen in het landschap ook een aandeel in de lasten dragen. Tenslotte moeten de financieringsconstructies natuurlijk voldoen aan de EU-kaders.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet