NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Subsidie voor pilots agrobiodiversiteit Nord-Holland

4 juni 2008

De provincie Noord-Holland, het ministerie van VROM en de Europese Unie stellen ruim 1,6 miljoen euro beschikbaar voor pilotprojecten op het gebied van biodiversiteit in de landbouw (agrobiodiversiteit). Ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren kunnen tot 1 juli 2008 subsidieaanvragen indienen bij de provincie via het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG).

Agrobiodiversiteit is de variŽteit aan planten, dieren en micro-organismen die voorkomt op en om boerenbedrijven. Door zaken als het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen en bemesting gaat de agrobiodiversiteit achteruit. Ecosystemen raken uit balans, omdat bijvoorbeeld natuurlijke vijanden niet meer aanwezig zijn, waardoor ook de kans op ziekteplagen groter wordt. De provincie vindt het belangrijk om het verlies van agrobiodiversiteit tegen te gaan. Bovendien geldt: hoe rijker de biodiversiteit, hoe aantrekkelijker het landschap!

In de periode 2008 - 2013 stelt de provincie EUR 1.660.000 subsidie beschikbaar voor driejarige pilotprojecten op het gebied van agrobiodiversiteit. Het geld is gereserveerd voor duurzame en in de agrarische praktijk inpasbare projecten met uitstraling, gericht op bijvoorbeeld het gebruik van natuurlijke ziektebestrijding of methoden voor bodembewerking en bemesting die de variatie van het bodemleven vergroten en de uitspoeling van meststoffen verminderen. Tot 1 juli 2008 kunnen er projecten worden ingediend.

De pilotprojecten worden gefinancierd uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Het ILG bundelt ruim 40 subsidieregelingen van Rijk en provincie voor natuur, recreatie, landbouw, bodem en milieu. Provincie en partners zetten zich in voor onder andere meer natuur en recreatie, een mooier landschap en vitale en duurzame agrarische sector. Met ILG brengt de provincie het landschap tot bloei! Zie project ILG voor meer informatie.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet