NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

China draagt tweederde bij aan wereldwijde groei CO2 uitstoot

13 juni 2008

Met 8% nationale groei draagt China voor tweederde bij aan de mondiale groei van de kooldioxide-uitstoot (CO2) van 3.1%. Daarmee staat China, met een aandeel in de mondiale CO2-emissies van ongeveer een kwart (24%), bovenaan de ranglijst van CO2-uitstoot per land. Daarna volgen de VS (21%), de EU-15 (12%), India (8%) en Rusland (6%). Samen vormt de uitstoot van deze top vijf 71% van de mondiale CO2-emissies. Dat blijkt uit voorlopige schattingen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) die vandaag worden gepubliceerd. De data zijn gebaseerd op de recent door BP (British Petroleum) gepubliceerde energiestatistieken en de voorlopige cijfers voor cementproductie voor 2007.

VS grootste uitstoot per persoon
Omdat de bevolkingsomvang en het niveau van economische ontwikkeling sterk verschilt tussen deze landen, laat de uitstoot per persoon een heel andere volgorde zien; de CO2-emissies per persoon zijn uitgedrukt in ton CO2:
Verenigde Staten: 19,4; Rusland 11,8; 15 landen EU 8,6; China 5,1; India 1,8.

Helft van mondiale cementproductie in China
Na de emissies door verbranding van fossiele brandstoffen (steenkool, olieproducten en aardgas), is de productie van cementklinkers de grootste bron van CO2 uit industriële processen. Deze bron, waarbij door oxidatie van kalksteen kooldioxide vrijkomt, draagt wereldwijd ongeveer 5% bij aan de totale uitstoot van CO2-emissies door brandstofgebruik en industriële activiteiten. Met een toename van de cementproductie van 10% in 2007, produceert China nu 50% van alle cement ter wereld. De productie van cement is verantwoordelijk voor bijna 20% van China’s totale CO2-emissies, inclusief de emissies van het brandstofgebruik bij de verhitting van de klinkerovens. De herbouw van woningen voor de vijf miljoen mensen die dakloos geworden zijn als gevolg van de recente aardbeving in de provincie Sichuan, zal de vraag naar cement nog verder doen stijgen.

Hoge brandstofprijzen en het weer beïnvloeden mondiaal energiegebruik
De hoge olieprijzen van de laatste jaren hadden een merkbare invloed op het oliegebruik in vrije energiemarkten. In de OESO-landen nam het oliegebruik in 2007 met 0,9% af. In de Europese Unie (EU-15) is, door een relatief zachte winter en hoge brandstofprijzen, de CO2-emissie in 2007 met 2% afgenomen. In de Verenigde Staten resulteerde de relatief koude winter en de warme zomer (meer airconditioning) in 2007, gecombineerd met een afname in niet-fossiele elektriciteitsproductie (minder waterkracht en kernenergie), in een toename aan CO2-emissies van 1,8%.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet