NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

'Megastallen dragen niet bij aan duurzaamheid'

16 juni 2008

De overheid dreigt fouten te maken door mee te werken aan de golf van bouwplannen voor megastallen. Een onafhankelijke studie van CLM wijst uit dat het beleid gebaseerd is op rapporten die de megastallen te optimistisch voorstellen. Milieudefensie vindt dat deze studie genoeg grond biedt om paal en perk te stellen aan de bouw van veefabrieken in het landelijk gebied.

De Tweede Kamer en de ministeries van LNV en VROM hebben de afgelopen tijd een groot aantal rapporten laten opstellen over megastallen. Milieudefensie heeft CLM verzocht om een onafhankelijke analyse op te stellen van deze rapporten. CLM concludeert in haar studie ‘Megastallen nader bekeken’ dat de verschillende rapporten géén omvattende analyse bieden. Ook bevatten diverse rapporten onduidelijkheden en ten opzichte van elkaar ook tegenstrijdigheden. Bovendien zijn mogelijk positieve aspecten van megastallen vaak gebaseerd op aannames en veronderstellingen die in de praktijk (nog) niet blijken te bestaan.

In haar studie wijst CLM tevens op een aantal nadelen en risico’s van megastallen. Doordat er geen band is met de omliggende grond zijn veel transporten nodig en dreigt er 'verstening' van het landelijk gebied. Het energieverbruik is hoog en rond de megastallen nemen stank en vervuiling door ammoniak en fijn stof toe. Ook komen op mensen overdraagbare ziektekiemen op de grotere bedrijven vaker voor.

CLM constateert dat de huidige bouwplannen voor megastallen geen bijdrage leveren aan realisering van een duurzame veehouderij. Hierdoor ontstaat een tegenstelling met de Toekomstvisie op de veehouderij die minister Verburg van Landbouw onlangs aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.Omdat de overheid geen overzicht heeft van wat er gaande is, brengt Milieudefensie via een landelijk meldpunt de bouwplannen voor megastallen in kaart. Inmiddels zijn tachtig plannen bekend, welke goed zijn voor bijna 1 miljoen varkens en 5 miljoen kippen. Lokale uitschieters zijn Vroomshoop in Overijssel (drie etagestallen met in totaal 65.000 varkens), Middenmeer in Noord-Holland (1.620.000 slachtkuikens) en Grubbenvorst in Limburg (1.300.000 kippen en 35.000 varkens op verscheidene verdiepingen).

Campagneleider Wouter van Eck van Milieudefensie: 'De studie van CLM toont aan dat de overheid paal en perk hoort te stellen aan de bouwplannen. Als niet snel stappen worden gezet loopt het landelijk gebied schade op. De samenleving wil geen dieren in enorme industriecomplexen, maar vraagt juist om een verbetering van milieukwaliteit en dierenwelzijn.'Komende woensdag worden in Arnhem twee congressen georganiseerd over megastallen. Elsevier biedt onderdak aan de voorstanders, Milieudefensie kiest voor een kritischer invalshoek. Frits van der Schans, auteur van de studie van CLM, geeft op beide congressen een inhoudelijke inleiding.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet