NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ministerraad stelt opnieuw miljoenen beschikbaar uit Nota Ruimtebudget

30 juni 2008


Minister Cramer van Ruimte en Milieu heeft voor twee nieuwe projecten geld uit het Nota Ruimte Budget beschikbaar gesteld. 13 miljoen euro voor de ontwikkeling van de Spoorzone in Den Bosch; 6 miljoen euro gaat naar het Greenportproject Primaviera in Rijsenhout/Greenport Aalsmeer. Met de uitvoering van het project wordt bijgedragen aan een Mooi Nederland en het tot uitvoering brengen van de ruimtelijke doelstellingen van dit kabinet.

Het project Bossche Spoorzone, (200 ha) omvat de integrale gebiedsontwikkeling van een nieuw centrumstedelijk gebied ten westen van het spoor en van de historische binnenstad van Den Bosch. Het project leidt tot een aantal belangwekkende kwaliteitsimpulsen. Enerzijds transformatie van een bedrijventerrein naar een gemengd gebied met wonen en werken (Kop van 't Zand) o.a. door de uitplaatsing van een milieuhinderlijk mengvoederbedrijf. Anderzijds door de aanleg van een fiets- en voetgangersbrug Ponte Palazzo via stadsdeel west naar de huidige locatie van het Stedelijk Museum in de historische binnenstad. Hiermee worden twee belangrijke stadsdelen met elkaar verbonden, waardoor een completer gebied ontstaat. Minister Cramer is trekker van dit project.

Het project Primaviera maakt onderdeel uit van de Greenport Aalsmeer. Dit gebied bestaat uit een met name op sierteelt gericht glastuinbouwcluster. Ten behoeve van het behoud en het versterken van deze greenport wordt oostelijk van de A4, westelijk van de kern Rijsenhout een nieuwe state-of-the-art glastuinbouwlocatie (220 ha netto glas) ontwikkeld. De ambitie is om deze locatie nabij Schiphol qua uitstraling tot een visitekaartje van de Nederlandse tuinbouw te maken. Bijzonder aan dit project is dat gekoppeld aan de nieuw-ontwikkeling tegelijkertijd de herstructurering van het sterk verouderde en verrommelende Oud-Rijsenhout (140 ha netto glas) volledig uitgevoerd wordt. Met de bijdrage uit het Nota Ruimte Budget wordt het gehele gebied nu integraal ontwikkeld. In samenhang met Werkstad A4 wordt ook de infrastructuur toekomstgericht ontwikkeld. Het project Primaviera maakt onderdeel uit van een cluster van in totaal 7 greenportprojecten. Voor de overige 6 projecten heeft de ministerraad 16 november 2007 27,1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Minister Verburg van LNV is trekker van de greenportprojecten.

Voor de Nota Ruimte is tot 2014 1 miljard euro beschikbaar. Het kabinet heeft hiervoor vorig jaar 23 projecten geselecteerd en opgenomen in de procedure die ten grondslag ligt aan de besteding van het budget. Eerder is voor vier projecten de bijdrage uit het Nota Ruimtebudget reeds vastgesteld. Het betreft de projecten Noordelijke IJ-oevers (30˙miljoen euro), Greenports (zes deelprojecten, 27,1 miljoen euro), Klavertje 4 (22,9 miljoen euro) en Scheveningen Boulevard (onderdeel van Den Haag Internationale Stad, 10,8 mln. euro). Naar verwachting stelt de Ministerraad voor nog enkele projecten de bijdrage dit jaar vast. Eind 2009 zal de minister voor vrijwel alle projecten de bijdrage hebben vastgesteld.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet