NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Aan de slag met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening

1 juli 2008

Vandaag is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (nWro) in werking getreden. De nieuwe wet levert kortere procedures op en een heldere verdeling van taken en verantwoordelijkheden voor gemeenten, provincies en Rijk. Minister Cramer (VROM) luidde de nieuwe wet in met een ferme klap op de gong tijdens de bijeenkomst ‘Big Bang nWro’ in het Provinciehuis in ’s- Hertogenbosch.

Een nieuwe wet
De nWro heeft als uitgangsprincipe: decentraal wat kan, centraal wat moet. “De oude wet stamt uit 1965 en was inmiddels een lappendeken. Met de nWro ligt er nu een gestructureerd pakket aan maatregelen. Taken en verantwoordelijkheden zijn nu helder”, aldus minister Cramer.
Rijk, provincies en gemeenten gaan voortaan hun eigen ruimtelijke belangen formuleren en zijn verantwoordelijk voor de realisatie ervan. Deze ruimtelijke belangen worden vastgelegd in structuurvisies. Tijdens de bijeenkomst, onder deskundige leiding van Kees Driehuis, volgde een pittige discussie. Verschillende overheden en organisaties gaven hun visie op de nieuwe wet, maar spraken daarbij ook hun zorg uit. De heer Van Ham, ZLTO: “Ik ben best hoopvol over de toekomst onder de nWro, zij het nog niet van harte…”.

BrabantCode
Gedeputeerde Rüpp: “De provincie Noord-Brabant heeft als eerste provincie in Nederland ervoor gekozen de nieuwe samenwerking vast te leggen in de BrabantCode. Doel is ook onder de nieuwe wet als overheden samen te werken aan een mooi Brabant. Bij deze samenwerking staat vertrouwen in elkaar centraal en worden ieders specifieke kennis en wettelijke instrumenten benut.” Een mooi Brabant dient sociale, ecologische en culturele belangen en maakt ook economisch sterker. Daarom zijn behoud, versterking en ontwikkeling van de gebiedsidentiteiten en ruimtelijke contrasten in Brabant vanaf het begin sturend in de Brabantse ruimtelijke ordening. De ruimtelijke kwaliteit is een integraal onderdeel van elk project, plan of ontwerp. De BrabantCode is ondertekend door de heer Kortmann, voorzitter Vereniging Brabantse Gemeenten, de heer Vos, voorzitter Noord-Brabantse Waterschapsbond en de heer Rüpp, gedeputeerde Ruimtelijke ontwikkeling.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet