NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurhectares Texel worden met 290 verminderd

1 juli 2008

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 17 juni 2008 besloten de ILG gebiedscommissie Texel te verzoeken met voorstellen te komen om het aantal natuurhectares op Texel met 290 hectares te verminderen. De te ontgrenzen gronden komen dan volledig beschikbaar voor de landbouw.

De ILG gebiedscommissie Texel (Investeringsbudget Landelijk Gebied) is verzocht om de voorstellen op uiterlijk 15 november 2008 aan Gedeputeerde Staten aan te bieden. De provincie wil duidelijkheid verschaffen voor de landbouw op Texel. Gedeputeerde Staten hebben ingezet op een robuust natuurgebied Waal en Burg omdat zij een goede balans tussen natuur en landbouw op Texel van wezenlijk belang achten.

Op 18 november 2006 hebben de Vereniging Natuurmonumenten, LTO Noord en de provincie Noord-Holland de intentieovereenkomst Waal en Burg getekend. Doel van deze overeenkomst is om op Texel te komen tot een aaneengesloten natuurgebied Waal en Burg. Ongeveer 180 hectares nog niet voor natuur begrensde gronden in Waal en Burg zullen na verwerving als natuur worden begrensd. Om op Texel niet substantieel af te wijken van de natuuropgave van in totaal 1340 hectares zoals vastgelegd in het gebiedsplan Texel zullen elders op Texel ongeveer 180 hectares begrensde natuur moeten worden ontgrensd.

Op Texel is de natuur begrensd in de zogenaamde ‘ruime jas’. Dit betekent dat er 110 hectares meer is begrensd dan er uiteindelijk verworven kan worden. De inzet is om in het te herziene gebiedsplan geen ‘ruime jas’ meer te hebben. Dit betekent het ontgrenzen van nog eens 110 hectare. In totaal zijn dat 290 hectares.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet