NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Tweede Kamer steunt wijziging Natuurbeschermingswet

25 juni 2008

De Natuurbeschermingswet wordt gewijzigd. Althans, als het aan minister Verburg en de Tweede Kamer ligt. De Tweede Kamer stemde gisteren, 24 juni, in met een wetsvoorstel tot wijziging van de wet. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer.

De wijziging is van belang voor ondernemers in, of in de omgeving van, natuurgebieden. Deze heeft betrekking op het zogeheten bestaande gebruik. Hieronder worden activiteiten verstaan van ondernemers - agrariŽrs, recreatieondernemers - die nu al worden uitgevoerd. Op basis van de huidige wet zouden deze ondernemers een vergunning voor hun bedrijfsactiviteiten moeten aanvragen. Deze verplichting is weer een gevolg van de aanwijzing van natuurgebieden tot Natura 2000-gebied. Hiervoor gaan in Europees verband vastgestelde beschermingsregels gelden.

De wijziging die de Tweede Kamer goedkeurde, maakt het nu aanvragen van een vergunning voor bestaand gebruik onnodig. Tenzij de bestaande activiteiten zouden kunnen leiden tot significante gevolgen voor het gebied.

Voor de inmiddels aangewezen Natura 2000-gebieden zijn beheerplannen in voorbereiding. Hierin wordt opgenomen welke activiteiten uitgevoerd mogen worden en onder welke voorwaarden. Als deze beheerplannen zijn vastgesteld kan het voor ondernemers alsnog nodig zijn een vergunning voor een bedrijfsmatige activiteit aan te vragen. Dit is het geval als die (bestaande) activiteit niet in het beheerplan is opgenomen.

De gewijzigde Natuurbeschermingswet zal, voor zover het de omschrijving van voorwaarden en uitgangspunten betreft, beter aansluiten bij Europese regelgeving inzake de bescherming van de natuur.

De fracties van VVD, ChristenUnie, SGP, PVV en het CDA en het lid Verdonk stemden voor het wetsvoorstel.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet