NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Wadvissers gaan visvergunningen delen

27 juni 2008

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft aan zes wadvissers een experimentele groepsvergunning voor ge´ntegreerde kustvisserij verstrekt. De vissers kunnen op die manier gebruik maken van elkaars visvergunningen. Hiermee gaat het proefproject van de Stichting Ge´ntegreerde Visserij formeel van start.

De stichting wil met het proefproject onderzoeken hoe kustvisserijbedrijven flexibeler kunnen opereren. Het gaat hier vooral om kleinschalige kustvisserij. De vissers streven naar een visserijbedrijf dat afhankelijk van het seizoen op andere vissoorten vist. Zij willen visbestanden indien nodig met rust laten door over te schakelen op andere vissoorten. Verder willen de vissers risico's spreiden en een breder assortiment kwaliteitsproducten aanlanden: garnalen en kokkels, maar bijvoorbeeld ook zeebaars, harder en spiering.

Minister Verburg is blij met deze toekomstvisie van de stichting omdat deze goed aansluit op haar streven naar vernieuwing en een overgang naar duurzame visserij.

Visvergunningen in ÚÚn potje
De zes wadvissers hebben de vergunningen die zij bezitten voor hun vistuigen bijeen gebracht en hier een groepsvergunning voor gekregen. De groepsvergunning heeft een maximale looptijd van vijf jaar. De vissers hebben hiervoor een visplan gemaakt dat is goedgekeurd door het ministerie van LNV. Het visplan regelt de onderlinge herverdeling van de ingebrachte vangstrechten. Het ministerie van LNV en de Stichting Ge´ntegreerde Visserij willen niet dat er meer wordt gevist of meer vistuig in zee komt. Daarom wordt op elk in de groepsvergunning ingebracht vistuig een zogenoemde 'voorzorgskorting' toegepast. Er wordt gekort op het aantal meters staande netten of het aantal vistuigen of het aantal dagen dat het vistuig in zee mag staan. De gekorte hoeveelheid vistuigen is vervolgens over de groep verdeeld.

Waddenzee en Eems
De ingebrachte vangstrechten zijn vergunningen voor de visserij met vaste vistuigen in de Waddenzee en de Eems. Hoewel er binnen de Stichting Ge´ntegreerde Visserij ook garnalenvissers en handkokkelvissers actief zijn, heeft de groep besloten deze visserijen nog niet in het proefproject te betrekken. De vissers hebben samen met het ministerie van LNV gezocht naar een eenvoudige opzet waarmee dit type groepsvorming kan worden uitgeprobeerd.

Gemengde kleine kustvisserij
In de toekomstvisie van de Stichting Ge´ntegreerde Visserij ontstaat er op den duur naast de gespecialiseerde garnalenvisserij en schelpdiervisserij een groeiende vloot kleine schepen die de gemengde visserij beoefenen. Deze vissers benutten dan op een ambachtelijke manier vooral kleinschalige of arbeidsintensieve visserijmethoden, maar wel met de mogelijkheid om van seizoen tot seizoen verschillende vismethoden te gebruiken en op verschillende vissoorten te vissen. Combinaties van verschillende visserijen met handmatige schelpdiervisserij of garnalenvisserij passen uiteindelijk ook in dat toekomstbeeld. Lage exploitatielasten en een hoge kwaliteit van het product moeten deze visserijvorm economisch haalbaar maken. Een belangrijk neveneffect in het toekomstbeeld is een levendige visserijcultuur en meer aantrekkelijke bedrijvigheid in de waddenhavens.

De Stichting Ge´ntegreerde Visserij is enthousiast over de start van het project en vindt het een uitdaging om nieuwe visserijen te kunnen uitproberen, zoals een selectieve visserij op grote spiering of visserij met lijnen in plaats van staande netten. Het project levert volgens de vissers van de stichting een belangrijke bijdrage aan de toekomst van de kleine kustvisserij.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet