NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

EU-subsidies 2007 openbaar

1 juli 2008

De uitgekeerde EU-subsidies landbouw en visserij van 2007 staan vanaf dinsdag 1 juli op de website van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het is de vierde keer dat het ministerie de uitgekeerde EU-subsidies openbaar maakt. Jaarlijks keert het ministerie rond de 1,2 miljard euro aan Europese steun uit. Het grootste deel (801 miljoen euro) gaat als inkomenssteun naar de boeren en producenten. Zo'n 18 miljoen euro ging in 2007 naar het plattelandsontwikkelingsprogramma.

Naar aanleiding van nieuwe Europese regelgeving zijn er wijzigingen in de database aangebracht. Het is nu ook mogelijk om de totaalbedragen van alle subsidies per subsidie-ontvanger op te zoeken. Voorheen maakte Nederland als een van de weinige landen de EU-subsidies op eigen initiatief openbaar; nu zijn de Europese landen dat verplicht.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet