NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Verburg: ILG-rapportages leidend voor groot project EHS

4 juli 2008

Minister Verburg houdt vast aan de ILG-rapportages van de provincies als basis voor de rapportage over de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), zo zei de minister vandaag in een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over het groot project EHS. Zij legt haar rapportage in september voor aan de Tweede Kamer. Wel gaat de minister de provincies aanvullend vragen welke knelpunten zij ontmoeten in het proces van realisatie.

De minister beantwoordde hiermee vragen van het Kamerlid Polderman (SP). Volgens Polderman zou hierbij ook over de sturingsfilosofie van het ILG gesproken moeten worden, maar Verburg hield dat af: de ILG-contracten zijn nog geen twee jaar geleden getekend. Ook wil de minister de provincies niet op dit moment alweer nieuwe vragen voorleggen vanwege de extra administratieve lasten. Wel maakte de minister duidelijk dat zijzelf als eindverantwoordelijk bewindspersoon net als de Kamer graag wil weten hoe de realisatie van de EHS verloopt. Hoewel op dit moment de nadruk ligt op vertrouwen in de gemaakte afspraken biedt de midterm review van het ILG in 2010 mogelijkheden om desgewenst bij te sturen.

Op vragen van Snijder (VVD) en Atsma (CDA) zegde Verburg toe dat de Kamer een samenhangende rapportage krijgt op basis van de twaalf aparte provinciale rapportages. Ze sloot zich aan bij Jacobi (PvdA), die pleitte voor meer informatie met minder lastendruk. Verburg streeft nog steeds naar een koppeling met SiSa, wat eerder niet tot stand is gekomen. Ten aanzien van de flexibiliteit in het realiseren van de EHS merkte ze nog op dat de provincies de ruimte moeten hebben om met grenzen te schuiven wanneer die op bepaalde plaatsen zeer ongelukkig blijken te liggen. Agrarisch natuurbeheer heeft een stimulans nodig; de minister wees hierbij opnieuw op het nieuwe stelsel van beheer dat de provincies ontwikkelen.

(bron: IPO)

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet