NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Overheid kan eenvoudiger natuurbeheer organiseren

4 juli 2008

De Catalogus groenblauwe diensten heeft sinds vandaag een nieuwe website www.groenblauwediensten.nl. De Catalogus groenblauwe diensten is een door de Europese Commissie goedgekeurd boekwerk met onderhoudswerkzaamheden aan natuur, landschap en cultuurhistorie. Overheden mogen deze vergoedingen probleemloos, zonder vrees voor verkapte staatsteun en zonder administratieve rompslomp, geven aan grondeigenaren die een groenblauwe dienst leveren, zoals het onderhoud van houtwallen (snoeien en afzetten) en poelen (baggeren en  maaien).

De Europese Commissie heeft de Catalogus in 2006 goedgekeurd. Sindsdien heeft het IPO in samenwerking met het ministerie LNV en de Dienst Landelijk Gebied (DLG) de basis van de Catalogus omgevormd tot een handzaam digitaal instrument. Deze basisapplicatie is nu gereed. Daarom lanceren Gerard Beukema, directeur van het IPO, de heer Van der Tweel, waarnemend directeur van de Dienst Landelijk Gebied en de heer Wierenga, directeur van Directie Regionale Zaken West van LNV vandaag de nieuwe website www.catalogusgroenblauwediensten.nl bij het IPO. Leander Broere van Landschapsbeheer Overijssel en Jan van Mierlo van de provincie Limburg zijn aanwezig om te vertellen over het gebruik en nut van de catalogus.

De catalogus is een gereedschapskoffer waarmee overheden een regeling met maatregelen kunnen ontwikkelen voor aanleg en beheer van natuur, vooral agrarische natuurgebieden.  Indien de overheden het beheer vormgeven volgens de catalogus voldoet het aan de Europese voorwaarden op het gebied van staatssteun. Het samenstellen van een dienst op basis van thema's, clusters en de daarbij behorende maatregelen is een complex geheel. Maar door de catalogus in een applicatie te gieten is het gelukt om een overzichtelijk en praktisch toepasbaar instrument te ontwikkelen.


(bron: IPO)

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet