NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar 



terug naar inhoudsopgave

Agrarisch bedrijf in Krimpenerwaard aangekocht voor nieuwe natuur

4 juli 2008

De Dienst Landelijk Gebied heeft in de noordrand van de Krimpenerwaard een bedrijf met een omvang van circa 20 hectare grond aangekocht. Dit is gebeurd in opdracht van provincie Zuid-Holland en in het kader van het Veenweidepact Krimpenerwaard. De eigenaar van het bedrijf zal op een locatie buiten de Krimpenerwaard zijn bedrijf voortzetten.
Het bedrijf is op basis van de nieuwe aanpak voor de grondverwerving in de Krimpenerwaard aangekocht. Daarmee is het de eerste aankoop sinds kort geleden is begonnen met verwerving op basis van volledige schadeloosstelling.

De aangekochte grond ligt in het toekomstige natuurgebied. Met deze aankoop wordt uitvoering gegeven aan het Veenweidepact. Er vinden al met veel grondeigenaren onderhandelingen plaats. Die onderhandelingen gaan zowel over verwerving van gronden als over particulier natuurbeheer en kavelruil. De aangekochte grond wordt ingericht als nieuwe natuur die past bij het veenweidelandschap van de Krimpenerwaard.

Het Veenweidepact is in december 2005 gesloten en ondertekend door de gemeenten in de Krimpenerwaard, de provincie, het hoogheemraadschap, en zeven maatschappelijke organisaties Het pact houdt onder andere in dat 2450 hectare agrarische grond verandert in natuur- en recreatiegebied.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet