NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

'Gebiedsontwikkeling is oorlog tegen sectoraal denken'

30 juli 2008

"Gebiedsontwikkeling is eigenlijk een keiharde oorlog tegen sectoraal denken, verkokerd handelen, monogame ideeŽn en alleen maar de schuld bij de ander leggen." Dat stelde Friso de Zeeuw (TU Delft/Bouwfonds) op 30 juni bij de lancering van de webportal www.gebiedsontwikkeling.nu. Directeur-Generaal Ruimte van VROM Chris Kuijpers constateerde dat sectorale opzet van veel wet- en regelgeving veel mooie ontwikkelingen tegenhoudt. 'Vanuit het ministerie zullen we ons hard maken voor een meer integrale benadering', aldus Kuijpers.

'Alfa-revolutie'
Gebiedsontwikkeling is volgens de vier partners achter de nieuwe portal altijd al een goede manier geweest om ruimtelijke opgaven aan te pakken. Maar om van het sectoraal denken af te stappen moet er sprake zijn constructieve samenwerking tussen overheid en markt met bijbehorende 'transparantie', gezamenlijke financiering en ruimte voor bijsturing vanaf de eerste planfase. 'Dat doe je niet zomaar,' stelde Nirov-directeur Fred Schoorl, 'hiervoor zijn heel specifieke competenties nodig.' Schoorl spreekt dan ook van een 'alfa-revolutie' in de ruimtelijke ontwikkeling.

Internationale reputatie
In het landelijk gebied is er qua gebiedsontwikkeling nog veel werk te doen en grote gemeenten hebben steeds hogere verwachtingen van de bouwopgaven die er liggen, maar die voor marktpartijen niet meer te realiseren zijn. Toch blijkt uit een onderzoek van Deloitte dat de Nederlandse praktijk van gebiedsontwikkeling in het buitenland een goede reputatie heeft. 'Zo slecht doen wij het dus niet,' aldus Freek Hasselaar van Habiforum, dat Deloitte opdracht gaf voor het onderzoek.

Webportal: drie hoofdbronnen
De webportal www.gebiedsontwikkeling.nu richt zich op professionals die actief zijn in de gebiedsontwikkeling bij overheid, corporaties, ontwikkelaars, adviesbureaus en kennisinstellingen. Doel is het ontsluiten van informatie over gebiedsontwikkeling. De portal bundelt resultaten van een veelheid aan websites, waardoor steeds de meest relevante en actuele informatie kan worden getoond. Er zijn drie hoofdbronnen: websites van de initiatiefnemers en partners, informatie die vrij via internet beschikbaar is en evenementenagenda's op het vlak van gebiedsontwikkeling.
Professionele organisaties kunnen ook partner worden van de portal. GeÔnteresseerden kunnen zich melden bij het Nirov.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet