NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ontdek Europese natuur in Nederland

24 juli 2008

Negentig procent van de Europese bevolking vindt het verlies aan biodiversiteit een serieus probleem. Dat is gebleken uit een onderzoek dat dit voorjaar is gehouden. Mensen in Europa geloven dat biodiversiteit van belang is voor hun eigen welzijn en welvaart. De Europese Unie maakt al sinds 1970 beleid om verlies aan biodiversiteit tegen te gaan. De kern van dit beleid is het Natura 2000-netwerk, dat ongeveer 20% van het landoppervlak van de EU beslaat. Desondanks is de bekendheid van Natura 2000, ook in Nederland, zeer gering. Daar brengt het project Europese natuur in Nederland verandering in!

Europese natuur in Nederland
De KNNV vereniging voor veldbiologie en KNNV uitgeverij willen het publiek vertellen over het hoe, wat en waarom van Natura 2000 én mensen tegelijkertijd kennis laten maken met de prachtige Natura 2000-gebieden die ons land rijk is. De variatie aan natuur in Nederland is ongekend groot en ons land heeft maar liefst 162 Natura 2000-gebieden!

Op de website www.natuurinnederland.eu kunnen mensen niet alleen alles vinden over Natura 2000 en de gebieden, maar ook zien of er een natuuractiviteit plaatsvindt. Ook kan er een prijs worden gewonnen: Wie een natuurfoto op de site plaatst kan een arrangement in één van de mooiste natuurgebieden in Nederland winnen!

Natura 2000
Plant- en diersoorten trekken zich weinig aan van landsgrenzen; daarom is het belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Het Natura 2000-netwerk heeft als hoofddoelstelling het waarborgen van de biodiversiteit in Europa. Nederland heeft 162 unieke natuurgebieden die horen bij het Europese netwerk Natura 2000.

Ons land heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de aanwijzing van gebieden voor het Natura 2000 netwerk. Daarbij gaat het om grote gebieden zoals delen van de Noordzee, Waddenzee, IJsselmeer en Veluwe. Maar ook kleinere gebieden behoren tot dit netwerk zoals de polder Arkemheen bij Amersfoort en het Korenburgerveen in de Achterhoek.

Als een gebied is aangewezen als Natura 2000 gebied, worden de natuurwaarden daar beschermd. Er zullen de komende jaren beheerplannen worden opgesteld voor die gebieden.

De KNNV vereniging voor veldbiologie en de KNNV Uitgeverij hopen dat veel mensen zich bewust(er) worden van de prachtige Europese natuur in onze eigen achtertuin!


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet