NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Toenemende recreatiedruk in Nederlandse wetlands

22 juli 2008

En van de meest actuele problemen binnen de Nederlandse wetlands is de toenemende recreatiedruk. Dat blijkt uit het Nederlandse Wetlandrapport 2004 - 2007, het verslag van Vogelbescherming Nederland en de WetlandWachten ten behoeve van wetlandbescherming. Het rapport is op 22 juli gepresenteerd. Vogels zijn grote delen van het jaar erg verstoringgevoelig. Moderne vormen van recreatie, zoals kitesurfen en strandrijden, worden steeds populairder, maar brengen ook de grootste verstoring met zich mee. Uit het Nederlandse Wetlandrapport blijkt dat recreatie in natuurgebieden steeds vaker plaatsvindt en dat het aantal vormen van recreatie ook toeneemt. Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen te melden. In sommige gebieden gaan recreatie en natuur goed samen; een kwestie van slim omgaan met de beschikbare ruimte. Vogelbescherming Nederland pleit voor een dialoog met alle relevante partijen om samen te zoeken naar oplossingsrichtingen. Een oplossing voor gebieden met voldoende ruimte zou bijvoorbeeld zonering kunnen zijn.

Ook doet Vogelbescherming een beroep op betere handhaving en toezicht in de beschermde gebieden. Hier kunt u het rapport aanvragen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet