NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar 


terug naar inhoudsopgave

Vogelfestival 2008 op 23 en 24 augustus in de Oostvaardersplassen

29 juli 2008

Vogelfestival viert dit jaar haar eerste lustrum! Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer en SOVON Vogelonderzoek Nederland organiseren namelijk voor de vijfde keer op rij het festival in de Oostvaardersplassen in Flevoland. Vogel- en natuurliefhebbers van jong tot oud kunnen opnieuw hun hart ophalen, er is van alles te doen. Het thema van dit jaar is: ‘Beschermen werkt!’

Tienduizend bezoekers kwamen vorig jaar naar het Vogelfestival in de Oostvaardersplassen. Een mooiere locatie om twee dagen met natuur en vogels bezig te zijn bestaat niet. De Oostvaardersplassen ligt centraal in Nederland en is een van de rijkste en grootste vogelgebieden van Nederland. De bezoekers van vorig jaar weten het: het Vogelfestival mag je niet missen!

Het thema van dit jaar is ‘Beschermen werkt!’. Natuurgebieden vormen voor veel vogelsoorten de ruggengraat van de Nederlandse populatie. Verbindingen tussen die gebieden moeten er voor zorgen dat de populaties niet te geďsoleerd van elkaar raken en de soort dus onder druk komt te staan. Veel vogels profiteren van de Natura 2000-gebieden. Natura 2000 is het Europese netwerk van topnatuurgebieden. Het zijn de pareltjes van onze natuur. Veel vogels profiteren nu al van deze gebieden. In de Oostvaardersplassen zijn dat bijvoorbeeld het baardmannetje, roerdomp en zeearend.

Dit jaar heeft het Vogelfestival een nog uitgebreider programma. Er zijn excursies: te voet, op de fiets of met de bolderkar. Er zijn diverse soorten lezingen, zo zal Hans Dorrestijn voordragen uit eigen werk. Gedurende de twee dagen is er een breed scala aan workshops, onder andere wandelen met GPS en fotografie. Ook zijn er dit jaar diverse workshops door kunstenaars, zoals het tekenen van vogels, vogels kleien, beschilderen van voeder- of nestkast en het maken van ansichtkaarten. Er zijn opnieuw veel standhouders aanwezig met onder meer: vogelboeken, nestkasten, vogelvoer, outdoorproducten, verrekijkers, telescopen, vogel- en natuurreizen van over de gehele wereld. Nieuw dit jaar is de tweedehands vogelboekenbeurs.

Net als elk jaar gaat de helft van de entreeopbrengsten van het Vogelfestival naar een project waar Vogelbescherming bij betrokken is. Dit jaar is dat het Natura 2000 gebied Dviete in Letland. Dviete is een belangrijk vogelgebied in het zuiden van Letland, waar zwarte ooievaar, poelsnip, kwartelkoning en schreeuwarend voorkomen. Vogelbescherming helpt hier onze Letse BirdLife-partner om de natuur te herstellen. Het geld dat tijdens het Vogelfestival wordt ingezameld zal worden besteed aan een bezoekerscentrum en een uitkijktoren.

Bezoek het Vogelfestival op 23 en 24 augustus a.s. in de Oostvaardersplassen, nabij het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer, Kitsweg 1 (bij Knardijk) te Lelystad. Openingstijden van 09.30 tot 17.00 uur, de kassa gaat om 9 uur open. Toegangsprijs: vanaf 16 jaar € 12,00; kinderen gratis; leden ontvangen €2,00 korting! Spaar het milieu en kom met het OV. Er rijden speciale pendelbussen van en naar Lelystad CS. Een retourtje kost slechts €4,00. Honden zijn niet toegestaan op het festivalterrein.

Kijk voor meer informatie op: www.vogelfestival.nl. Op deze site kunt u van 2 juli tot 18 augustus entreekaarten bestellen en daarmee maakt u kans op een schitterende verrekijker of een verblijf bij Landal GreenParks of een van de andere prachtige prijzen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet