NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Wat nou landschap? Geef uw mening!

31-07-2008

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) roept samen met haar collega Jacqueline Cramer (Ruimte en Milieu) iedereen in Nederland op om deze zomer vijf minuten vrij te maken voor een internetpeiling over het landschap. Met deze peiling willen de ministers zo veel mogelijk burgers betrekken bij de discussie over de toekomst van het Nederlandse landschap.

Landschap is van en voor iedereen. Het gebied dat je ziet als je de stad uit bent. Waar groen en ruimte de boventoon voeren. Mensen hebben er verschillende meningen over. De een heeft weinig moeite met nieuwe 'stadse' elementen in het landschap. De ander hecht aan het oude, vertrouwde. Anno 2008 hebben velen echter het gevoel dat het Nederlandse landschap voortdurend 'in een verbouwing' zit. Wat kunnen we aan die ontwikkeling doen? En: hoe moet het landschap er straks uitzien? Wie zijn er verantwoordelijk? Wat kan ik als burger zelf doen?

Aan de hand van stellingen kan iedereen zich via het internetforum, dat te vinden is op de website www.minlnv.nl/landschap, uitspreken over de toekomst van het Nederlandse landschap. Ook is het mogelijk om een uitgebreide mening te geven, waarbij deelnemers fotomateriaal kunnen toevoegen om te illustreren hoe het wel of niet zou moeten. Op het forum, dat tot eind augustus open is, zijn ook bijdragen van deskundigen te vinden.

Het forum is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van LNV, het ministerie van VROM en het Landschapsmanifest, een samenwerkingsverband tussen vele organisaties die betrokken zijn bij het wel en wee van het landschap. De uitkomsten van de internetpeiling worden gebruikt bij de uitvoering van de Agenda Landschap. De agenda, die na de zomer verschijnt, is een visie van het kabinet op een duurzame ruimtelijke inrichting van Nederland.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet