NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Einde aan de jacht op grutto in Frankrijk

14 augustus 2008

Nu in Frankrijk de komende vijf jaar niet op grutto, wulp en eidereend gejaagd mag worden, is Nederland aan zet om de bescherming van de grutto tot een succes te maken, vindt Vogelbescherming Nederland. Het beschermen van de weidevogels kent veel knelpunten, zowel in de broedperiode in Nederland als tijdens de trek naar Afrika.

Natuurbeschermers en jagers in Frankrijk zijn overeen gekomen om vijf jaar lang niet op de grutto, wulp en eidereend te jagen. Op 2 augustus bekrachtigde de Franse overheid de overeenkomst. Dat is hoopvol nieuws uit een land waar onderhandelingen tussen jagers en vogelbeschermers moeizaam verlopen.

De overeenkomst is ook goed nieuws voor één van de meest bedreigde weidevogels van Nederland, de grutto. De aantallen gaan ondanks grote inspanningen nog hard achteruit. De belangrijkste oorzaak van de dalende trend ligt in Nederland. Er worden onvoldoende jongen groot om de populaties in stand te houden. Het is ook goed nieuws voor de wulp, een minder bekende weidevogel van Nederland, die sterk onder druk staat. Het succes in Frankrijk is een enorme steun in de rug om nu ook in Nederland nadrukkelijker te kiezen voor weidevogels.

Vogelbescherming heeft alle betrokkenen dit voorjaar opgeroepen om beheer voor weidevogels te concentreren in kerngebieden en de eisen van weidevogels aan het leefgebied leidend te laten zijn voor (agrarisch natuur)beheer en andere maatregelen. Daarbij is het belangrijk dat de overheid er voor zorgt dat bedrijfsvoering die op weidevogels is afgestemd, rendabel wordt.

BirdLife International heeft zich met behulp van Vogelbescherming Nederland jarenlang ingezet tegen de jacht op grutto’s in Frankrijk.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet