NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Achtduizend bezoekers op het Vogelfestival 2008

24 augustus 2008

De vijfde editie van het Vogelfestival in de Oostvaardersplassen was opnieuw een groot succes. Zo'n achtduizend bezoekers kwamen naar het festival in Flevoland. Het Vogelfestival wordt jaarlijks georganiseerd door Staatsbosbeheer, SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland. Het thema van deze lustrumeditie was 'Beschermen werkt.'

Ook al was het in de rest van Nederland regenachtig weer, in de Oostvaardersplassen scheen de zon het hele weekend. De bezoekers hadden daardoor weinig moeite om veel verschillende vogels te zien. Zeearend, visarend, grote en kleine zilverreigers en bruine kiekendief werden door veel bezoekers enthousiast waargenomen. Maar ook een zwarte ooievaar vloog zondag over het festivalterrein heen. Dit jaar was er weer een heel scala aan activiteiten, waaronder excursies, lezingen en workshops. Ook waren er ruim honderd standhouders op het gebied van vogels, hun bescherming en natuurgenieten.

Vooral de lezingen van Hans Dorrestijn werden druk bezocht, om de paar minuten kwamen er lachsalvo's uit de zaal. Maar ook de workshop fotografie en de verschillende excursies waren populair. Nieuw dit jaar was de tweedehandsboekenbeurs, waar liefhebbers regelmatig een bijzonder boek ontdekten. Ook voor de jeugd waren er dit jaar activiteiten, zoals een kabelbaan en speciale excursies georganiseerd door de Wildzoekers.

Opbrengst voor Dviete in Letland
Net als voorgaande jaren gaat ook dit keer een deel van de opbrengst van het Vogelfestival naar een project waar Vogelbescherming bij betrokken is. Dit jaar is dat het natuurherstelproject Dviete in Letland. Door het wegtrekken van de boeren uit het gebied rond het riviertje de Dviete, is het gebied flink verwilderd. Vogelbescherming Nederland helpt de Letse partner om dit gebied weer in oude glorie te herstellen. Het gebied is aangewezen als Natura 2000-gebied, omdat hier zoveel bijzondere vogels broeden. Tijdens het Vogelfestival is 25.200 euro voor dit project opgehaald.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet