NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Flevoland verkleint zoekgebied OostvaardersWold

5 sept 2008

Provinciale Staten van Flevoland hebben op 4 september 2008 het zoekgebied voor OostvaardersWold verkleind van 900 tot bijna 300 hectare. Het besluit om het zoekgebied te verkleinen maakt onderdeel uit van de besluitvorming over de ontwerp-verordening Groenblauwe Zone.

De ontwerp-verordening is nodig ter voorbereiding op de toekomstige bestemmingsplannen voor het toekomstige natuur- en recreatiegebied OostvaardersWold in Zuidelijk Flevoland. Provinciale Staten namen op 4 september het besluit om de ontwerp-verordening ter inzage te leggen en legden daarbij vast dat het bestaande zoekgebied kan worden verkleind tot 300 hectare. Het reeds gereserveerde gebied voor OostvaardersWold omvat 1650 hectare.

Nu Provinciale Staten hebben besloten de ontwerp-verordening Groenblauwe Zone ter inzage te leggen, is het gedurende zes weken mogelijk reacties in te zenden naar de provincie Flevoland. Formeel heet dat ?opmerkingen maken?. De periode waarin de ontwerp-verordening ter inzage ligt, gaat in op 11 september aanstaande en loopt tot en met 22 oktober 2008. Als deze periode voorbij is, zal het college van Gedeputeerde Staten inhoudelijk reageren op de binnengekomen reacties. Dat wordt gebundeld in een zogeheten antwoordnota, die daarna wordt voorgelegd aan Provinciale Staten. Dat gebeurt eind november van dit jaar.

Voordat Provinciale Staten deze antwoordnota gaan bespreken, zal er een hoorzitting worden georganiseerd waarin de mensen die een reactie hebben ingezonden gelegenheid krijgen een mondelinge toelichting te geven. De datum voor deze hoorzitting wordt nog bekend gemaakt. Na het verwerken van de reacties zullen Provinciale Staten uiteindelijk op 11 december een definitief besluit nemen over de verordening.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet