NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gemeenten kunnen nationale landschappen ruimtelijk beschermen

12 nov 2009

Gemeenten zien goede mogelijkheden om de bijzondere elementen in nationale landschappen in bestemmingsplannen te beschermen. Dat blijkt uit een onderzoek van de VROM-Inspectie (VI) in twee nationale landschappen.

De Inspectie onderzocht bij 15 gemeenten in de Nationale Landschappen Laag Holland en Gelderse Poort hoe zij die bijzondere elementen, de kernkwaliteiten van het landschap, in bestemmings-plannen hebben vastgelegd. Gemeenten dienen op basis van de ontwerp-AMVb Ruimte uiterlijk in 2015 die kernkwaliteiten te borgen in hun bestemmingsplannen. Dat lijkt dus haalbaar.

De VROM-Inspectie maakt zich wel zorgen over het fysieke toezicht op en de handhaving van de naleving van de bestemmingsplan-voorschriften of de aanlegvergunning. Dat is nu heel beperkt. Ook geven sommige gemeenten aan dat grootschalige ontwikkelingen mogelijk blijven terwijl daar toch een rem op is gezet.

De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in het VI-Informatieblad 'Gemeenten werken aan de ruimtelijke bescherming van nationale landschappen'.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet