NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Jacht in Overijssel vanaf woensdag 13 januari gesloten

12 jan 2010

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben in verband met de winterse weersomstandigheden besloten om met ingang van woensdag 13 januari 2010 de jacht op een aantal dieren te sluiten. Reden voor dit besluit is de snel afnemende beschikbaarheid van voedsel en open water.
Het stilleggen van de jacht geldt vooralsnog alleen voor fazanthaan, houtduif, konijn, wilde eend, grauwe gans, kolgans en smient. Voor de andere dieren is nog voldoende voedsel voor handen. Een verbod op het doden van andere dieren wordt van dag tot dag bezien.


Al naargelang de huidige weersomstandigheden aanhouden, zullen GS bezien of de sluiting van de jacht op fazanthaan, houtduif, konijn en de wilde eend gedurende het lopende jachtseizoen moet worden gehandhaafd. En of de ontheffing voor het doden van grauwe gans, kolgans en smient opgeschort moet blijven.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet